Arbeidsverk: Linda Karin Larsen, Nils Viga Hausken, Siri Borge

Stavanger Sentrum AS

2.03.18 – 4.03.18

ARBEIDSVERK #1:
LINDA KARIN LARSEN, NILS VIGA HAUSKEN OG SIRI BORGE

Hvor:
Østervåg 8: Linda Karin Larsen og Nils Viga Hausken
Klubbgata 14: Siri Borge.
Søregaten 30: Studio17s midlertidige kontor hos Stavanger Sentrum AS. Sted for oppmøte til omvisning lørdag 3. mars.
Videre, fram til og med 8. april, vil Siri Borges bidrag kunne oppleves på Stavanger Hermetikkmuseum.

Åpningstider:
Fredag 2. mars: 18–21
Lørdag 3. mars: 12–16
Søndag 4. mars: 12–16

Kommende helg presenterer Studio17 tre kunstnere med lokal tilknytning i lokalene til en tidligere skobutikk og en tidligere tekstil- og interiørbutikk i Stavanger sentrum. Linda Karin Larsen jobber med asfalt, vaselin, parafinvoks og aluminium. Siri Borge funderer på hva oljå og torsk har med identitet å gjøre. Nils Viga Hausken broderer pikselerte portretter av kvinnelige akademikere.

ARBEIDSVERK er en utstillingsserie i tre deler: 2.–4.mars, 9.–11. mars og 6.–8. april. ARBEIDSVERK #1 er å finne i Stavanger sentrum 2.–4. mars med åpning 2. mars 19:00.

Lørdag 3. mars 13:00 vil billedkunstner Hans Edward Hammonds fra Studio17 gjøre en omvisning i alle tre utstillinger. Visningen starter fra Søregaten 30, i Stavanger Sentrum AS sine lokaler. Omvisningen har en varighet på en time.

Til ARBEIDSVERK produseres en publikasjon av formgiver Benjamin Hickethier i samarbeid med Studio17. Til ARBEIDSVERK #1 presenteres tekster av kunstnerne Linda Karin Larsen og Siri Borge samt en tekst av kritiker/kurator/kunstner Mathias Kryger.

LINDA KARIN LARSEN (f.1988) er en installasjons- og performancekunstner som bor i København, der hun nå tar sin master på akademiet. Larsen er oppvokst i Port Gentil og Sandnes og har studert på Kunstskolen i Rogaland og Kunsthøgskolen i Oslo. Materialet og objektene hun bruker i verkene sine har direkte eller symbolsk tilknytning til innholdet, og til ARBEIDSVERK tar Larsen utgangspunkt i de fire materialene asfalt, vaselin, parafinsvoks og aluminium – der sistnevnte er en av de største eksportvarene i både Nigeria og Norge. Asfalt, vaselin og parafinvoks er biprodukter av olje-industrien, en dominerende industri i begge disse landene. Kunsten som Larsen nå viser i Stavanger er hennes første presentasjon av utforskningen av disse materialene. Tidligere har stavangerpublikummet kunnet møte Larsens kunst på blant annet Kunsthall Stavanger og Kunstgalleriet.

NILS VIGA HAUSKEN er en Københavnsbasert kunstner som i mer enn ti år har brukt korssting som sin hovedteknikk. Viga Hausken, oppvokst på Ryfylke, er invitert til ARBEIDSVERK for å vise en serie monumentale broderte pixellerte portretter av kvinnelige akademikere. Samtidig med åpningen utstillingen, vil en tekst av Mathias Kryger presenteres sammen med arbeidene. Kryger skriver blant annet: «De kvinner som er portrettert, har alle store forsker karrierer bak seg med fyldige CV-er: Bente Klarlund, blant annet professor i integrativ medisin ved København Universitet; Merete Blixenkrone-Møller, mikrobiolog og virus ekspert; Birgitte Tufte, professor og dr.ped. Det akademiske arbeidets anatomi; undersøkelsene, forsøkene, feltarbeidet, skrivingen, foredragene, undervisningen er i en bredere samfunnsmessig kontekst tilbaketrukket langsomt, konsentrert og kanskje forbindes dette intellektuelle arbeid med noe immaterielt. De tre portrettene er kanskje enda mer et billede på det å etablere seg i et beinhardt miljø som er konkurransepreget og fullt av personlige ofre. Kanskje er det et billede på ambisjonen som er drivkraften i tilværelsen og i arbeidslivet, drivende langsomt, løkke for løkke og sting for sting, men som ikke alene i seg selv kan utgjøre materialiseringen av et levd liv.».

SIRI BORGE (f.1985) er en Stavangerbasert kunstner med utdanning fra Kunsthøgskolen i Bergen. I 2014 presenterte hun utstillingen «Green is the new black» på Studio17. Utstillingen handlet om en dystopisk framtid etter oljen, presentert humoristisk med trekk fra science fiction. En videre utforskning av oljen og dets tilknytting til identitet, legger grunnlaget for arbeidene hun vil presentere til ARBEIDSVERK. Hun skriver selv (i Billedkunst #6, 2017): «Vi bor i oljehovedstaden, og folk flest jobber i «oljå». Det er rundt oss hele tiden og det dukker opp stadig, og spesielt i nedgangstider blir det pratet om hvor avhengige vi er av nettopp oljen. Likevel ser du ikke at det renner olje i gatene eller ut av springen på kjøkkenet. Dette står i kontrast med hermetikkindustrien, som var Stavangers forrige store industri og levebrød, hvor innbyggerne ikke bare identifiserte seg med, men romantiserte produktet. Vi byttet iddiser som pokémonkort, og vi hadde produktnavn som gjenspeilte selve produktet, nasjonen og lokalmiljøet».

Om ARBEIDSVERK og Studio17:
Stavangerregionen har gjennomgått endringer de siste årene, og Aftenbladet og Rogalands Avis har ofte handlet om arbeidsledighet og historier om folk som omskolerer seg. Men i dag går det an å leie en anstendig leilighet selv med lav inntekt. Det mangler ikke på oppstart-initiativer i Stavanger øst. “Alle bør å ha en jobb å gå til” sa ordfører Christine Sagen Helgø i årets nyttårstale. Hva betyr det egentlig? Hva skjer med oss når vi ikke har jobb å gå til? Når er jobben meningsfull? Når blir jobben usunn? Om jeg mister jobben, hva skjer med identiteten min da? Kan arbeidsledige ha fritid? Gjør arbeidsledighet vondt, eller er det jobben som er plagsom?

Vi er en gjeng kulturarbeidere som driver Studio17, et sted for samtidskunst på Nytorget, mer eller mindre på dugnad. To av oss bestemte oss for å invitere kunstnere som på ulike måter berører disse spørsmålene hit til byen. Vi, Hans Edward Hammonds og Anna Ihle, ble født på 80-tallet i Stavanger, og nå betrakter vi byen vår, og trenger hjelp til å forstå endringene.

I mars og april vil Studio17 ta mer av byen i bruk; plassere kunst i tomme butikklokaler, invitere til et prosjekt på Hermetikkmuseet og ha åpent hus hos Stavanger Natur og Idrettsservice (se malerier, drikk kaffe!). I hele tidsrommet for ARBEIDSVERK vil en av de inviterte kunstnerne bruke Studio17 til atelier. De endelige visningsrommene klargjøres tett opp til utstillingsdatoene, da tomme næringslokaler i sentrum har en tendens til å flytte på seg.

Vårens ARBEIDSVERK- program:
2. – 4. mars: Linda Karin Larsen / Siri Borge / Nils Viga Hausken
9. – 11. mars: Maiken Stene / Alessandro Marchi / Frida Klingberg
5. – 8. april: The Disengaged Free Jazz Orchestra / Anders Moss

Utstillingsserien gjennomfører vi i samarbeid med Rogaland Kunstsenter, Stavanger Sentrum AS, Stavanger Natur og Idrettsservice, Stavanger Hermetikkmuseum og er utenom vårt vanlige driftsprogram. Arbeidsverk formgis av Benjamin Hickethier. Arbeidsverk er støttet av Per Erling Ramslands Legat (Stavanger Kommune), Rogaland Fylkeskommune, Rogaland Kunstsenter og Stavanger natur- og idrettsservice KF.