Årsmøtet i VISP

CM7

30.04.18

Mandag 30. april kl 19.00

Velkommen til Årsmøtet i VISP mandag 30. april kl 19.00. Saker og vedtektsendringer som medlemmene vil ha tatt opp på årsmøtet må være styret i hende skriftlig tre uker før årsmøtet: styret@visp.no.

Saksdokumenter blir publisert her senest to uker før årsmøtet.

Du kan delta på årsmøtet dersom du står oppført som medlem her innen 30.3.18

Etter møtet blir det fest med mat og drikke!

Saksliste Årsmøte VISP 2018oppdatert24.4

VISP-årsrapport2017-SCREENoppdatert24.4

HANDLINGSPLAN VISP 2018

Vedtektsendringer Årsmøtet 2018

BudsjettVISP2018