Base av Suvi Nieminen

Galleri Christinegaard

24.02.18 – 18.03.18

Suvi Nieminen arbeider med grafikk, skulptur og installasjoner. Gjennom sitt kunstnerskap har hun vært opptatt av romlige undersøkelser både innenfor visningsrommet og i offentlige rom.
I Galleri Christinegaard viser hun et verk som er basert på visningsrommets særpreg, der tid spiller en viktig rolle.

I sitt forrige prosjekt utforsket Nieminen bruken av luft for å skape volum i gummi materiale. I dette nye prosjektet, BASE, som består av treplater, har hun hengitt seg til materialets uforutsigbare uttrykk som oppstår under brenning. Hun undersøker bruken av ild som forkorter trematerialets naturlige nedbrytings prosess, som ellers forekommer i naturen over tid, der treets eget limstoff lignin omdannes til kull. Kull og sot består hovedsakelig av karbon, sot er nesten rent karbon. I plante- og dyreriket er karbon en vesentlig bestanddel av alle organismer, mennesket inkludert.

Det organiske trematerialet som i Nieminens prosjekt er rammet inn i et system, refererer til natur og energi, som metaforisk og konkret er tvunget inn i rammene. Platene har individuelle forskjeller og de kommuniserer med hverandre i ulike grupperinger. Dimensjonene er menneskerelaterte, håndterbare størrelser slik som i laptop, som er bærbar og mobil (finsk: kännykkä – noe å holde i hånden)

Et sammenhengende felt av brente, forkullete, sotete treplater i ulike størrelser følger veggene i rommet i en rytmisk linje. Intensjonen er å synliggjøre forbindelser og kontraster mellom det sansbare, organiske, og fysiske og teknologien som rektangulært og organisert system. Formatene på treplatene henviser til digitale skjermer som representerer det raske, skiftende og distanserte i motsetning til det essensielle, langsomme og nære i naturen – kunnskap og informasjon representert i ulike kategorier

Suvi Nieminen er utdannet ved tekstilavdelingen på Konstindustriella Högskolan i Helsinki ( 1981-84) og på grafikkavdelingen ved Vestlandets Kunstakademi i Bergen 1990. Hun er født i Finland men har bodd i Norge siden 1984, først i Bergen og nå i Strusshamn på Askøy. Nieminen har stilt ut en rekke steder nasjonalt og internasjonalt og er representert i samlingene til blant annet Museet for Samtidskunst, Trondheim kunstmuseum. og Norsk kulturråd. Hun har utført flere utsmykkingsoppdrag i det offentlige rom, bl.a kunstprosjektene Utsikt i Skanseparken, Undine i rundkjøringen på Os og Nexus i psykologisk fakultet ved Universitet i Bergen