Bergen? Kultur og byutvikling

USF Verftet

23.11.17

Kreative miljøer skaper attraktive byer. Så hvordan legger byutviklingen til rette for kunst og kultur og et innholdsrikt tilbud til byens innbyggere? Og hvordan kan kreative miljøer bidra til byutviklingen?

I forkant av Bergen kommunes årlige Byutviklingskonferanse 24. inviterer vi til en spennende kveld med byutvikling og kultur på agendaen!

PROGRAM
Arrangementet er gratis og åpent for alle. Programmet oppdateres fortløpende og vil ha følgende tema:

– Kulturkvartalet Verftet –
Hvordan kan utvikling av et kulturkvartal på Kjødetomten og USF være en driver for fremtidens sentrum?
Presentasjon av konseptstudie av Kulturkvartalet Verftet ved Jerome Picard fra 3RW Arkitekter (på engelsk)

– Kulbroen: Culturally driven city development –
Revitalisering av et industriområde og bottom up byutvikling
Presentasjon v/ Martin Thim fra Kulbroen i Århus (på engelsk)

– Sammen for bedre byer –
Involverende byutvikling i praksis (foredragsholder annonseres)

– I forkant internasjonalt? –
Hva er sammenhenging mellom kultur og byutvikling i de politiske planer?
Innlegg fra Kulturbyråd Julie Andersland og Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti

– Hvor synlig er kulturbyen Bergen i byrommet? –
Innlegg fra Frode Berkestrand, Kulturredaktør i BT

– Hvordan påvirker den synlige kunsten og kulturen et sentrum? –
Innlegg ved Petra Rahm, jobber ved Hordaland kunstsenter og er prosjektleder for kunst i offentlig rom.

SAMARBEID
Kvelden arrangeres av Brak og en rekke kulturaktører som et oppspark til Bergen kommunes Byutviklingskonferanse 2017 fredag 24. november. Arrangementet er en videreføring av konferansen Kultur og byutvikling: Hvordan skaper vi en god by? under Vill Vill Vest 2016.

Arrangører: Brak og Design Region Bergen i samarbeid med Vill Vill Vest, VISP, Bergen Design Festival, BIFF, Kultur Vest og USF Verftet.

PRAKTISK INFO
Dag: Torsdag 23. november
Tid: Dørene åpner 17.00. Program 17.30 – 20.30
Sted: USF Verftet, Sardinen
Åpent: Arrangementet er gratis og åpent for alle

Illustrasjonsfoto:
Kunstner: Ragnar Kjartansson
Kunstverk: This must be the place
Fotograf: Aslak Høyersten

Les mer:

Bergen? Kultur og byutvikling

Les mer om Bergen kommunes Byutviklingkonferanse 2017 med tema «Kvalitet»: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byradsavd-for-byutvikling/6580/article-149288