Sarah Jost: from an arboreal point of view

Galleri Christinegaard

25.01.18 – 18.02.18

Åpningstider
Lørdager og søndager 12-16
fram til 18.februar

langsomt kom de vandrende fra øst og sør da isen trakk seg tilbake, noen av dem kom også fra vest siden nordsjøen ennå ikke hadde blitt et hav

I sitt nye prosjekt from an arboreal point of view, utforsker Sarah Jost blant annet trærnes langsomme liv og noen av de menneskeskapte strukturene vi assosierer med trær og skog. Det latinske ordet arboreal refererer til trær, men også til dem som lever i eller rundt trær og til fenomener eller strukturer som minner om trær. from an arboreal point of view sikter til denne flertydige meningen. Det er ikke nødvendigvis trærnes synsvinkel som presenteres i utstillingen, men et større perspektiv hvor trærne utgjør et viktig utgangspunkt.

Trærne vandrer, om enn uendelig langsomt, fram og tilbake over jorden i takt med endringer i klimaet. I seinere tid har mennesker spilt en større rolle i trærnes vandring gjennom planting og industrialisering av skogbruk, men også gjennom påvirking av klimaet. Den boreale skogen i Nord-Amerika vil for eksempel måtte migrere cirka tre kilometer i året når dens vekstsone beveger seg i takt med den globale oppvarmningen, noe de fleste trær ikke vil klare. En vanlig norsk gran må nå en alder av tyve til førti år for å forplante seg på egen hånd. Det naturlige omdefineres fra generasjon til generasjon til det opprinnelige begrepet blir vannet ut og dess betydning erstattet. Det meste vi kaller skog er egentlig plantasjer som sier lite om hvordan skogen egentlig hadde oppført seg hvis den var overlatt til seg selv.

Jost arbeider med installasjon og skulptur, med innslag av tekst, tegning og video. I arbeidene sine gjenbruker hun metodisk fragmenter fra tidligere verk og funne materialer i kombinasjon med nye elementer.

www.sarahjost.com