Infomøte: Å jobbe som kunstkonsulent

Hordaland kunstsenter inviterer til infomøte for deg som er interessert i å jobbe som kunstkonsulent / kunstfaglig prosjektleder.

Er du interessert i å jobbe som kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder i offentlige rom, statlige, fylkeskommunale eller kommunale byggeprosjekter, men usikker på hvordan du kan gå frem? Lurer du på hvordan slike prosjekter fungerer, eller hva de forskjellige aktørene i dette feltet egentlig gjør?

Mandag 13. november inviterer Hordaland kunstsenter til en uformell samling for å lære mer om å jobbe med offentlige kunstprosjekter. Vi har invitert Hilde Skjeggestad og Stefan Törner til å dele sine erfaringer og kompetanse, og Petra Rahm vil fortelle litt om kunstsenterets arbeid på dette feltet. Det vil også bli rom for spørsmål og samtaler.

Hilde Skjeggestad har bred erfaring fra å jobbe som kunstfaglig prosjektleder/kunstkonsulent i statlige, fylkeskommunale og kommunale prosjekter, blant annet Regjeringskvartalet R6, Nye Voss videregående skole, Bybanen og Damsgård skole.

Stefan Törner representerer BKFH i styret for Bergen kommunes Fond til utsmykning av byen, og har gjennomført kunstprosjekter i offentlig rom som kunstner og som produsent/prosjektleder, blant annet ved Bystasjonens to terminaler, Fana kulturhus, Skulpturløypen og Natland skole.

Petra Rahm er prosjektleder for kunst i offentlig rom ved Hordaland kunstsenter, er medlem av flere kunstutvalg og har erfaring fra å jobbe som kunstkonsulent.