Joar Nango, European Everything, 2017. © Joar Nango. Foto: Nina Refsnes

Invitasjon til konferanse og lansering 8. februar i Bergen

KODE 1

8.02.18

Kulturrådet inviterer til heldagskonferanse om kvalitet 8. februar 2018 i Bergen. På konferansen vil flere av forskningsartiklene og essaybidragene om kunst, kultur og kvalitet bli lagt frem og diskutert. Kunst, kultur og kvalitet er ettverrfaglig forskningsprogram i regi av Kulturrådet. En viktig ambisjon med programmet har vært å bidra til større bevissthet om det grunnlaget kvalitetsdommer felles på i samtiden og hvordan kvalitet blir forstått og forvaltet blant skapende og utøvende kunstnere, politikere, kulturforvaltere, kritikere og forskere.

Blant innlederne er Trine Bille (CBS), Erik Bjerck Hagen (UiB), Tore Vagn Lid (KHIO), Eivind Røssaak (Nasjonalbiblioteket), Simo Säätelä (UiB), Ingrid Tolstad (HIOA) og Fredrik Tygstrup (Københavns Universitet) Audun Mortensen (forfatter), Knut Ove Eliassen (NTNU), Håkon Austbø (Musikkhøgskolen) og Nina Malterud (UiB).

Tre nye publikasjoner vil bli lansert på konferansen.
For mer informasjon om arrangementet, se her.