Øyvind Mellbye / Slanger

Prosjektrom C4

6.04.18

Prosjektrom C4 presenterer:
Øyvind Mellbye / Slanger

Åpning fredag 06.04 kl 18.00
lør 07.04 – søn 08.04: 14.00 – 18.00
lør 14.04 – søn 15.04: 14.00 – 18.00

I utstillingen Slanger på Prosjektrom C4 viser jeg en kinetisk skulptur med små geometriske betongformer satt i bevegelse av trykkluft. Tittelen tar utgangspunkt i trykkluftslangene som distribuerer energi i verket: Slanger. Og kablene for den saks skyld. Alt er slanger. Folk er slanger! Er folk slanger? Jeg mener ikke at alle folk er slanger, men jeg er begeistret for uttrykk som skaper forbindelser mellom mennesker og andre dyr. Som symbol har slangen forbindelser til legekunsten, jordskjelv, hypnotisk dans og forgiftning. Slangens dobbelthet, å potensielt være giftig og samtidig forbundet med helbredelse, resonnerer med de materialene som inngår i skulpturen: betong, elektronikk, ulike typer plast og metaller. Samtlige materialer er utvunnet fra jorden gjennom mer eller mindre destruktive prosesser, for så å bli raffinert, og kanskje bli en del av et romskip eller en hjertestarter.

Øyvind Mellbye(b.1985) arbeider med audiovisulle performance prosjekter og skulpturer, maskiner og ghettoblaster laget av tre, metall, betong og elektronikk.
Aktuelle aktiviteter er forskning og utvikling på kinetiske betong relieff drevet av trykkluft og utendørs matlagningsapparater for uregulert utendørsservering. Aktive audiovisuelle prosjekter inkluderer hardware-friform-tekno opptredener med Samvær Under Tilsün og Det Elektriske Korps, som består av bærbare trommemaskiner som spiller I det offentlige rom. De to sistnevnte er samarbeid med Einar Goksøyr Åsen. I tillegg spiller jeg fragmenterte, loopa og oppkappa og moste lyder fra cd-plater på antikvarisk dj-utstyr som Dj hür?.

Prosjektrom C4 presenterer:
Øyvind Mellbye / Slanger

Opening Friday 6th March at 6 PM
Sat 7th March – Sun 8th March 2 PM – 6 PM
Sat 14th March – Sun 15th March 2 PM – 6 PM

In the exhibition Slanger at Prosjektrom C4 I will show a kinetic sculpture consisting of small geometric shapes made of concrete, set in motion by pressurized air. The title (“Slanger” can mean both tubes and/or snakes in Norwegian) is a play on on the pressurized tubes that distributes energy to the work: Slanger. And the cables for that matter. Everything is Slanger. People are Slanger! Are people Slanger? I’m not saying that all people are tubes or snakes, but expressions that create connections between humans and other animals excite me. Snakes are symbolically connected to medicine, earth quakes, hypnotic dance and poison. The duplicity of the snake, being venomous and linked to healing at the same time, resonates with the materials that make up the sculpture: concrete, electronics, various kinds of plastic and metal. All of these materials are extracted from the earth through more or less destructive processes, before they are refined and become part of for instance a space ship or perhaps a defibrillator.

Øyvind Mellbye(b.1985) works with audiovisual performance projects and sculptures, machines and ghettoblaster made from wood, metal, concrete and electronics.
Current endeavours include research and development of kinetic concrete reliefs driven by pressurized air and outdoor cooking apparatuses for black market food services. Ongoing audiovisual projects include hardware-freeform-tekno performances with Samvær Under Tilsün and Det Elektriske Korps (The Electrical Band), which consist of portable drum machines performing in public space. Both in collaboration with Einar Goksøyr Åsen as well as indivual sonic expressions with fragmented, looped and chopped and screwed audio from compact discs on soon-to-be vintage dj-equipment as Dj hür?.