Plattform: Om å opprettholde sirkulasjon

Bergen Kunsthall

24.11.18

Plattform er Bergen Kunsthalls egen forelesningsserie knyttet til vårt utstillingsprogram og øvrige samtidige diskusjoner.

Gratis og åpen for alle!

Med Andrea Francke / Wish you’d been here, Anton Kats, Maia Urstad, Emma Wolukau-Wanambwa og The National Norwegian Archive for Queer History, Bergen. Arrangementet vil holdes på engelsk.

Hensikten er å utforske, og stille spørsmålstegn ved, de makttstrukturer som sirkulerer og opprettholder historier og fortellinger.

Et spesielt Plattform-arrangement i forbindelse med Bergen Kunsthalls vinterutstilling On Circulation og en avslutning på årets Landmark-program med inviterte kunstnere, Who’s doing the washing up?. Denne ettermiddagen samler vi kunstnere, forskere og aktivister for å reflektere over hvordan historier og fortellinger sirkuleres, registreres og arkiveres – og hvordan maktstrukturene som opprettholder denne sirkulasjonen eventuelt kan brytes til fordel for andre og nyere stemmer.

I et midlertidig lydstudio, satt opp av kunstnerne Maia Urstad og Anton Kats på Bergen Kunsthall, vil vi undersøke spørsmål som: Hvordan bestemmer teknologien som er tilgjengelig for oss hvilke stemmer, historier og fortellinger som deles? Hvem er det som får muligheten til å formgi dette og hvem får lov til å bruke det? Hvilke stemmer blir tatt med og hvilke blir utelatt?

Som del av Landmark-programmet i 2018 har Bergen Kunsthall invitert kunstnere – Freja Backman, Jordi Ferreiro, Aliyah Hussain, Anna Bunting-Branch, Maia Urstad, Anton Kats, Andrea Francke, Emma Wolukau-Wanambwa, The National Norwegian Archive for Queer History, Bergen, samt vår egen ungdomsgruppe Unge kunstkjennere – til å tenke sammen med oss på mulige organisasjonsmodeller og kommunikasjonsmetoder. Tittelen på denne serien – Who’s doing the washing up? – benyttes for å ta opp spørsmål som ofte ikke nevnes når man prøver å forestille seg en ny fremtid; hvem vil ha en stemme i denne fremtiden, hvilke typer arbeid vil være verdsatt, og hvem vil gjøre jobben for å opprettholde disse fremtidige visjonene.

Arrangementet vil bli streamet.