Plattform: Om krettsløp og nettverk

Bergen Kunsthall

17.11.18

Plattform er Bergen Kunsthalls egen forelesningsserie knyttet til vårt utstillingsprogram og øvrige samtidige diskusjoner.

Gratis og åpen for alle!

Med Staci Bu Shea, Tyler Coburn, Zachary Formwalt, Sam Lewitt, Ellef Prestsæter, Sean Snyder og Ulla Wiggen. Arrangementet vil holdes på engelsk og svensk.

Det moderne samfunnet er formet av kapitalstrømmer, nettverk av mennesker og kunnskap, samt kretsløp av informasjon. Vinterens gruppeutstilling On Circulation på Bergen Kunsthall presenterer en omfattende samling av 16 internasjonale kunstnere og verk som omhandler sirkulasjon som et sentralt begrep i dagens sosiopolitiske og økonomiske forhold.

Bli med oss denne ettermiddagen for å markere åpningen av On Circulation, men også starten på vårt vinterprogram med Plattform-arrangementer, der hensikten er å utforske spesifikke temaer i utstillingen. Ettermiddagen vil by på presentasjoner, i tillegg til diskusjoner med et utvalg av utstillingens kunstnere og andre, for å reflektere over nettverk og sirkulasjon av administrasjon, materiale, økonomi og kunnskap.

Arrangementet vil bli streamet.