Presentasjon: Selvbyggerprosjektet på Svartlamon i Trondheim

Arkitekt Trygve Ohren og selvbygger og billedkunstner Per Kristian Nygård presenterer selvbyggerprosjektet på Svartlamon.

Svartlamon eksperimentboliger befinner seg i et det urbane eksperimentområdet Svartlamon i Trondheim. Her bygger fem familier sine egne hus fra grunnen med begrenset budsjett og fokus på gjenbuk og klimavennlige materialer. Prosjektet er utviklet av og gjennomføres i samarbeid med Nøysom Arkitekter i Trondheim.

Ohren og Nygård vil presentere prosjektet og dele erfaringer og tanker knyttet til arbeidet. Sentrale spørsmål er blant annet knyttet til hvordan man kan skape og gjennomføre prosjekter med flat struktur, og hvordan byer kan legge til rette for selvstyrte initiativer. I et svært presset boligmarked trenger vi eksempler som viser at det er mulig å gjøre ting annerledes. Viktig er også spørsmål knyttet til arkitektens rolle, faktisk eierskap og boligen som forbruksvare.

Presentasjonen er den tredje i en rekke arrangementer hvor Hordaland kunstsenter setter fokus på deltakelse i by- og samfunnsutvikling.

Trygve Ohren (f. 1985) er utdannet arkitekt fra NTNU i Trondheim. Ohren etablerte Nøysom Arkitekter sammen med Cathrine Johansen Rønningen i 2015, og har gjennomført en rekke prosjekter, blant annet ombygging på Trondheim senter for samtidskunst. Sammen med Charlotte Rostad driver han Rake visningsrom for samtidskunst og arkitektur i Trondheim.

Per Kristian Nygård (f. 1979) er utdannet billedkunstner ved Kunsthögskolan i Malmö og Kunstakademiet i Trondheim. Hans har de siste årene hatt separatutstillinger ved Akershus kunstsenter, Heimdal kunstforening og i Kristiansand kunsthall. Nygård har også laget flere temporære offentlige arbeider blant annet i Stavanger, Trondheim og Stockholm.