Sidsel Palmstrøm – SLIPP

KRAFT - rom for kunsthåndverk

23.03.18 – 13.05.18

SLIPP
Sidsel Palmstrøm

Sidsel Palmstrøm fascineres av motsetninger og paradokser. Et mål i arbeidet er å skape spenn mellom orden og kaos. Hun utforsker bevegelsen fra det faste til det flyktige, mellom et hold og et fall, mellom anstrengelse og overgivelse. Tema for de siste års arbeid har på ulike vis belyst noe som er under press, trykk, blir holdt sammen, bundet og surret fast, et tekstilt univers under tvang, brukt til å belyse ulike typer sårbarhet.

Om sitt nye prosjekt uttaler Sidsel Palmstrøm:
”Jeg søker å finne et balansepunkt der det i møte mellom idé, materiale og teknikk oppstår noe som peker utover det materielle, gir flertydig klangbunn og liv til tanke, assosiasjon og sansning. Jeg vil utforske dette rommet, mellom det konkrete og det flyktige, mellom det håndfaste gjenkjennelige og det usynlige, våre understrømmer og det ubehagelige.

Vi holder fast ved og knytter oss til forestillinger om livet, følelser, ideer, relasjoner, ting, tradisjoner og vaner. Enorme krefter brukes på å opprettholde skape holdepunkt, fotfeste, tilhørighet og binding. Vi holder og støtter, klamrer, surrer, presser, trekker, drar, løfter og bærer… Og så slipper vi taket, på et eller annet tidspunkt oppgir vi, avstår, glemmer, innstiller, gir slipp, lar fare og falle, vi legger fra oss…. ”

Palmstrøm har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland og er blant annet innkjøpt av Nasjonalmuseet, Kode og Nordenfjeldske Kunstindistrimuseum.

Åpningstider:
Man: Stengt
Tir – Fre: 11.00 – 17.00
Lør – Søn: 12.00 – 16.00

Foto: Sidsel Palmstrøm
Mer info: http://kraftkunst.no/kommende-utstillinger/