TAKE A LIMB. Workshop-performance med Mari S. Norddahl

Take a Limb er ein interaktiv performance i form av ein workshop, der publikum får ta del i utforminga av eit større kunstverk. Her møter vi Skaparen, som har ein draum om å lage ein stor konstruksjon, og som presenterer mange mindre skulpturelle delar i tekstil til dette formålet. Publikum får vere med sette saman denne, med nål og tråd som verktøy. Dei får også vere med å avgjere skjebnen til dei mange ulike delane, og velje korleis dei skal brukast i konstruksjonen – eller om dei skal få “leve” vidare som einskilde, sjølvstendige skulpturar. Men dette krev at dei overbeviser skaparen om objektet sin verdi – som skaparen kanskje ikkje er like einig i, men med eit godt argument kan ho kanskje overtydast.

Drop-in mellom kl 10-18, atelier 304, 3.etg

Workshop-performancen er del av gratis arrangementer i anledning 20 års jubileet til Kunstnerverksteder cs55.
Jubileet er støttet av Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune.
For mer info se www.cs55.no