Trudi Jaeger: Drawing for Unreal Times II – BOA

Galleri BOA

1.03.18 – 18.03.18

Torsdag 1.mars kl.18.00 – 20.00.
Utstillingsperioden: 1.-18. mars 2018 – onsdag til søndag

Galleri BOA
Anatomigården Rådhusgaten 19
0158 Oslo.

http://www.b-oa.no/trudi-jaeger.html

‘DRAWING FOR UNREAL TIMES II, BOA’ er den tredje visningen av Trudi Jaegers prosjekt ‘Illuminations Atlanterhavet’.

‘Illuminations Atlanterhavet’ er et større, pågående prosjekt. Kystområder i Norge og Europa som har tilknytning til Nordsjøen og Atlanterhavet vil Jaeger knytte opp mot en større skala. Gjennom en poetisk tilnærming utforsker hun utsatte kystområder som strekker seg langs disse havene, fra Portugal til polarsirkelen. De sårbare lyngheilandskapene på Lygra i Nordhordland og kystlinjen i Finistère regionen i Bretagne, er hovedfokuset i utstillingen og i denne delen av prosjektet.

Jaeger arbeider stedsrelatert med en direkte respons og sansing av landskap, sted og rom. Situasjoner blir dekomponert, og betrakteren involveres i en prosess der nye konstellasjoner av tid og sted møter hverandre – øyeblikket av nået forskyves.

Under sitt arbeid går Jaeger lange turer i ulikt terreng. Det er en parallell mellom forflytningene i terrenget og bevegelsene på papiret og på lerretet. Forflytningene forholder seg til hverandre både konkret og metaforisk. Penseltegningene på papir blir til i forhold til hverandre: en serie kan ha et dynamisk spenn i uttrykket. Gjennom visninger vil tilskueren få oppleve interaksjonen av sekvensene i seriene. Jaegers utstillinger blir ofte presentert som romlige installasjoner – det vil og publikum oppleve i utstillingen på BOA. Arbeidsprosessen til Jaeger kan sammenlignes med action painting, der kroppens bevegelighet og konsentrerte tilstedeværelse også kan ligne en meditativ performance.

Jaeger henter mye inspirasjon fra litteraturen. ‘Illuminations’ er tittelen på en banebrytende diktsamling av den franske poeten Arthur Rimbaud. Rimbaud skrev poetisk prosa rik på motsetninger i forhold til sin egen tid. Rimbauds ‘Illuminations’ har blitt beskrevet med ord som ‘a disordered collection’ og ‘magic lantern slides’.

I løpet av den siste helgen av utstillingen, 17.-18. mars, vil Jaeger ha ”stille visninger” av sine arbeider. Her vil hun sette opp arbeidene mot andre serier som hører til en tidligere fase av prosjektet.