Utstilling: Ingrid Skåland Eriksen

Tag Team Studio

17.02.18 – 4.03.18

Gjennom et samarbeid med det studentdrevne Galleri Fisk stiller vi ut arbeider av Ingrid Skåland Eriksen på Tag Team Studio. Skåland Eriksen studerer kunst på masternivå ved KMD i Bergen, og i soloutstillingen hos oss viser hun arbeider fra masterprosjektet sitt, som fremdeles er under utvikling. Hun jobber hovedsakelig med materialorienterte prosesser, og har bakgrunn fra tekstil. Nå tar hun imidlertid for seg et medium som er nytt for henne, nemlig det analoge fotografiet. I ‘Søkerøyet’ presenterer hun bilder hun har tatt med sin bestefar sitt Minolta-kamera fra 70-tallet, i en undersøkelse av både bestefarens historie og instrumentets iboende feil og kvaliteter. Prosjektet har sitt utgangspunkt i bestefarens egne fotoalbum, som også får ta plass i utstillingen.

Hver søndag klokken 13 vil kunsteren ha tekstopplesning, av selvskrevne tekster som tar for seg ett og ett av de utstilte fotografiene. Den første teksten vil bli lest opp under åpningskvelden, klokken 19.30.

///

Through a collaboration with the student-run Galleri Fisk, Tag Team Studio presents ‘Søkerøyet’, an exhibition by Ingrid Skåland Eriksen. Skåland Eriksen studies art at KMD in Bergen, and her solo show consists of work from her master’s project, which is still in process. She focuses mainly on material-oriented processes, and has a background from textiles. In this project, however, she engages with analogue photography, inspired by her grandfathers photo albums.

Each Sunday at 1pm, throughout the show, there will be a reading where the artist performs texts about the exhibited photographs. The first reading will take place on the opening night, at 7.30pm.

///

ÅPNINGSTIDER / OPENING HOURS:
Fredag – søndag 12 – 17 / Friday – Sunday 12pm – 5pm
Eller etter avtale / Or by appointment