Utstillingsåpning med Nina Malterud, Trine Hovden og Helene Førde

KRAFT

2.02.18

Velkommen til utstillingsåpning fredag 2. februar kl. 18.00

———–
GALLERIET
02.02.2018 – 18.03.2018

DER UTE
Nina Malterud

Nina Malterud viser nye arbeider i Galleriet 02.02 – 18.03. I denne utstillingen vises to større arbeid for vegg, bygget opp ved sammensetning av mindre deler, og en serie av enkeltstående objekter også for vegg. Malterud arbeider i leire og glasur og utvikler overflaten gjennom mange brenninger. Uregelmessigheter i brenningen ivaretas og bygges på videre slik at hver enkelt del får en særegen karakter.

«Utstillingen er kalt DER UTE, særlig med tanke på de to store arbeidene som kan assosiere til vær, til vind, til utsyn i landskap uten klare grenser for jord og himmel. Leirgods, som fysisk sett er jord, tett og kompakt, kan lage bilder om luft, vann og rom,og bli sin egen motsetning. Arbeidene er sin materielle realitet, og samtidig en illusjon om noe helt annet. De mindre arbeidene kan leses som bilder fra en ytre sfære, med bevegelser i verdensrommet, kloder og satellitter – eller de er bare tynne plater av leire.»

Nina Malterud (1951) er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, Oslo, 1971-74. Hennes arbeider er innkjøpt av blant andre Kunstindustrimuseene i Oslo, Bergen og Trondheim, Norsk kulturråd, Nordnorsk Kunstmuseum og Drammen Museum. Hun var professor ved Kunsthøgskolen i Bergen 1994–2002 og rektor ved samme institusjon 2002–2010. Hennes siste utstillinger inkluderer brikke, øye, hud i Galleri Format Oslo 2017, Collect, London 2017 og 2018 og årsutstillingen Kunsthåndverk 2017.

Foto: Øystein Klakegg
Mer info: http://kraftkunst.no/event/nina-malterud-2/

———–
HVELVET
02.02.2018 – 18.03.2018

TIDENS TEMPO
Trine Hovden

Tidsbegrepet og gjentagelsen er gjennomgående tema i arbeidene til Trine Hovden som arbeider med leire og silketrykk med utgangspunkt i fotografiet. I denne utstillingen er bruk av silketrykk en måte å skape repetisjon, men håndverket gjør at hvert trykk blir individuelt. Hovden er opptatt av nyansene i denne repetisjonen som ikke er nøyaktig den samme, som innebærer forandring og har noe av både fortiden og fremtiden i seg. I den langsomme forandringen, som når en årstid går over i en annen, er det da mulig å oppdage disse forandringens øyeblikk?

Trine Hovden (1976) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen med Hovedfag ved seksjon for keramikk i 2005. Etter endt utdanning har hun deltatt på en rekke kollektivutstillinger i både inn og utland. Hun har hatt flere separatutstillinger og offentlige utsmykkingsoppdrag. Verkene hennes er blant annet kjøpt inn av KODE, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Kunstmuseet Nord-Trøndelag.

Mer info: http://kraftkunst.no/events/category/hvelvet/

———–
PROSJEKTROMMET
02.02.2018 – 18.03.2018
Helene Førde

Helene Førde jobber hovedsakelig med installasjoner, skulpturelle arbeider, og lyd. Et gjennomgående trekk ved Førdes arbeider er at hun benytter en stedssensitiv eller kontekstsensitiv tilnærmingsmåte. Hun er interessert i å utforske persepsjon og underliggende minner, og stedets særegne historie, stemning og karakter. Gjemt eller kjent kulturhistorie sammenkobles med ny tids politiske utfordringer og samfunnsendringer.

For arbeidet på Kraft har Førdes undersøkelser tatt utgangspunkt i det historiske og nåtidige området Vågsbotn/Vågsbunnen, refleksjoner over områdets vekst opp fra fjorden, og den uløselige, vedvarende tilknytningen til havet og sjøveiene.

Helene Førde er utdannet og basert i Bergen. Hun har en Master i kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen fra 2014, og fullførte samme år det toårige nordiske masterprogrammet Nordic Sound Art. Dette året vant hun den internasjonale lydkunstprisen Sonotopia 2015. Førde har de siste årene vist arbeider i Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Italia, og arbeider som kurator ved siden av sitt arbeid som kunstner.

Mer info: http://kraftkunst.no/event/helene-forde/