Volt: Barbara Casavecchia – Silence and (the language of) the Other

Denne workshopen utforsker stillhet som tema og radikal uttrykksmåte, sett i sammenheng med verk av italienske kvinnelige kunstnere, forfattere og feministteoretikere fra 1960-tallet (Ketty La Rocca, Maria Lai, Carla Lonzi, Anne-Marie Sauzeau), og arbeidet til samtidskunstnere som Shannon Ebner, Pauline Bodry & Renate Laurenz, Susan Hiller og Olivia Plender.

Barbara Casavecchia er en skribent og uavhengig kurator med base i Milano, der hun underviser ved Brera Art Academy. Hun er medvirkende redaktør i Frieze, og hennes artikler og essay er publisert blant annet i Art Agenda, Art Review, D/La Repubblica, Flash Art, Mousse, L’Officiel Art, South As A State of Mind/d14 og Spike, i tillegg til kunstnerbøker og kataloger. I 2014 var hun medkurator av den retrospektive utstillingen «Maria Lai. Ricucire il mondo» ved MAN i Nuoro, sammen med Lorenzo Giusti. I 2018 kuraterer hun utstillingen «Susan Hiller: Social Facts» ved OGR i Torino.