Volt: Teoriverksted V: Mario Perniola

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Universitetet i Bergen

Sydnesplassen 12-13,
undervisningsrom 208/209

Tirsdag 17. april 2018 kl 18.15

Volt inviterer til lesesirkel, samtale og diskusjon knyttet til tekster av Mario Perniola.

Innledning ved Helge Pettersen, førstelektor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB.

Tekstutdragene er fra kapittelet «Phenomenon and Simulacrum» fra Ritual Thinking: Sexuality, Death, World (Humanity Books, 2001), side 175-181 samt utdrag fra Art and Its Shadow (Bloomsbury Publishing, 2004), side 3-13 og 155-170.

Mario Perniola (1941-2018) var professor i estetikk ved universitetet Tor Vergata i Roma. Forskergruppen for subjektivering og senmodernitet (SSM) ved Universitetet i Bergen har hatt flere seminarer ved Det norske institutt i Roma med Perniola som bidragsyter.

Lesesirkelen er åpen for alle interesserte.
Begrensede plasser, påmelding til
marie(at)v-o-l-t(dot)no.
Tekstutdrag vil være å få tak i ved påmelding.

Lesesirkelen er i samarbeid med Forskergruppen SSM.
Arrangementet er støttet av Bergen kommune – Kritikk/teoriutvikling. Volt er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd.
http://www.v-o-l-t.no