Workspace – utstilling og kunstnersamtale

Vernissage fre 8.6 18-21
Kunstnersamtale fre 8.6 18.30
Utstillingen er åpen lør 9. og søn 10.juni 12-16.
Prosjektrommet 303, 3.etg i C.Sundtsgate 55

Mari S. Norddahl holder workshop-performance TAKE A LIMB lør 9.juni mellom kl 10-18. Drop-in, atelier 304, 3.etg

Velkommen til bobler og feiring av 20 års jubileum (1998-2018) for Kunstnerverksteder cs55,
som markeres med utstillingsåpning fredag 8.juni kl 18-21 i prosjektrom 303, 3.etg!

Workspace er en utstilling med Astrid Sleire, Karina N. Presttun og Tom S. Kosmo. Alle har atelier på huset og representerer spennet mellom ulike teknikker og kunstneriske strategier for kunstnerne ved Kunstnerverksteder cs55.

Fredag 8.juni kl 18.30 Kunstnersamtale
Atelieret er stedet hvor verk blir tilvirket, og for mange navet i den kunstneriske produksjonen. Gjennom samtale mellom Sleire, Presttun og Kosmo om egne og andres verk får man innblikk i deres motivasjon, rutiner og uvaner som skaper en arbeidshverdag i et atelierfellesskap og betydningen av dette. Samtalen blir ledet av Åse Løvgren (VISP).

Om:
Astrid Sleire (født 1961 Bergen) er utdannet ved Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design med hovedfag i keramikk. Hun lager skulpturer i keramikk og betong og har utført flere prosjekter for Kunst i Offentlige Rom.
I de siste årene har hun bygget små skulpturer som relaterer seg til størrelsen på hendene sine. Formene kan sees på som fragmenter som refererer til både arkitektur og natur. Et bredt spekter av farger er med på å intensivere formene og skaper kontraster i den totale installasjonen. De separate delene har blitt råbrent, glasert og deretter stablet til å danne former med variasjoner som omfavner både høyde, bredde og dybde. Installasjonen viser en del av et landskap av glaserte former som både er stabil og prekær.

Karina Nøkleby Presttun (født 1981 i Bergen) har sin utdannelse fra Kunsthøyskolen i Bergen, avdeling for tekstil, og fra Skrivekunstakademiet i Hordaland. Hun har bakgrunn fra grafisk bransje. Hun har laget en rekke arbeider i en applikasjonsteknikk basert på fotografi, der alle bitene blir skåret ut i tekstil på laserkutter og puslet sammen til en storformat collage. Siden 2013 har hun også jobbet skulpturelt med tekstilene, og det er der fokuset hennes ligger nå. Tematisk er hun interessert i relasjoner, kjønn, musikk og mønstre. De siste årene har hun samarbeidet med Kristina Aas.

Tom S. Kosmo (født 1975, Fauske) er utdannet ved Kunsthøyskolen i Bergen, avdeling for grafikk. Han arbeider innen flere tradisjonelle medier som maleri, tegning og skulptur, men er kanskje mest kjent for sine trykk i den grafiske teknikken mezzotint. I Kosmos produksjon vil mediets historie og førmoderne estetikk ofte ligge til grunn for hans kunstneriske valg, som alltid leder frem mot spørsmål knyttet til billedrommets autoritet, autonomi og utvikling. En figurativ surrealisme som tvinger sammen impulser fra hollandsk barokk, Theodor Kittelsen og norsk naturromantikk. Sentralt i motivkretsen står naturstudier. Kosmo arbeider imidlertid ikke direkte fra naturen, men fra kulturens fremstillinger av den. Elementer fra både eldre kunst og illustrasjon, populærkultur, private fotografier og miniatyrmodeller utgjør referansematerialet for Kosmos høyst personlige «natur» og enkeltindividets møte med den.

Åse Løvgren (født 1975 i Bodø) er utdannet billedkunstner og kurator. Uten å legge vekt på et spesifikt medium, metode eller rammeverk for sin produksjon, diskuterer hun kulturprodusentens rolle i vår samtid. Hun er del av det kunstneriske utviklingsprosjektet Synsmaskinen (synsmaskinen.net) ved KMD som utforsker kriser i vår samtid. Hun var kurator for Landmark, Bergen Kunsthall 2010-2013, nå arbeider hun som prosjektutvikler for VISP der hun er ansvarlig for Kritikersamtaler, samtaler som søker å engasjere en offentlig samtale rundt kunst.

Kunstnerverksteder cs55 ble etablert i 1998 på initiativ fra fagforeningene i Hordaland, BKFH og NKVN, og er driftet med tilskudd fra Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune. Tilskuddene gir tilgang til subsidierte produksjons- og formidlingslokaler for profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere, samt Bergen senter for elektronisk kunst (BEK), fordelt på 5 etasjer. Per i dag har vi 37 leietakere som deler 28 atelierer, i tillegg til 2 atelierer for nyutdannete (2-årige), et 52kvm stort prosjektrom for korttidsleie, samt et fellesverksted som begge kan leies av eksterne og interne kunstnere. BEK administrerer og drifter gjesteatelieret for nasjonale og internasjonale kunstnere.

For mer info om jubileet se www.cs55.no. Alle arrangementer er gratis og åpent for alle.

Kunstnersamtalen er støttet av Visp.
Jubileumsutstilling og arrangementer er støttet av Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune.