Medlem Medlemslisten

  • Oppdrag
  • Fylke
  Navn
  Yrke
  Arbeidstilbud
  • Soldal, Anne Sofie
  • Solheim, Turid
   billedkunstner

   Akrylmaleri på glassplater plassert på hyller.
   Små former med strukturer arbeidet frem på en flate av glass, for å skape en opplevelse av ett eget univers i hvert arbeid.
   Hyllene har jeg selv designet og fått spesiallaget for å fremheve glassmaleriene.

  • Solvi, Silje
   billedkunstner

   I arbeidet mitt reflekterer eg rundt tema som: tradisjoner, ritualer og arv. Tida er eit viktig element. Tida det tek å utføre eit handverk, noko som for oss i dag kan virke veldig fjernt. Eg kan ha ulike innfallsvinkler; ein detalj, eit spesielt lys, noko taktilt i ein tekstil eller teknikk.

  • Sørensen, Evy
   institusjon, annet
   annet
  • Sørvaag, Liv
   billedkunstner

   Jeg jobber med lik vekt innen tegning , maleri og grafikk .Har atelier i Kunstneratelierene ved Smedasundet i Haugesund,et atelierfelleskap med 4 kunstnere.

  • Søyland, Camilla
   billedkunstner, produsent
   fotograf, tekst, produsent
  • Steinsvik, Hjørdis
   produsent
   produsent

   Kreativ kulturprodusent.

  • Stenhjem, Terese
   billedkunstner, kunsthandverker
  • Stokholm, Håkon
   billedkunstner

   utdannelse fra grunnkurs tegning hvor jeg gikk videre til 2 års visuell kommunikasjon. Lager bilder på heltid i dag etter mange års opphold fra kreativt arbeid.

  • Stokkedal, Linn Heidi
   billedkunstner, kunsthandverker
   fotograf
  • Stølan, Ann-Kristin
   institusjon
   designer

   Bergen Zines
   Bergen Art Book Fair
   Pamflett

  • Størkson, Cecilie A.
   gallerist, kritiker, kurator
   kurator, tekst

   Jeg arbeider med samtidskunst, blant annet som daglig leder for visningsstedet Tag Team Studio. I tillegg til det skriver jeg om og formidler kunst i ulike settinger.

  • Strandenes, Bjørn
   billedkunstner
   formidling, kurator

   Oljemaleri/grafikk og skulptur.
   Kunsthistorie UIB.

  • Strømsnes, Anne Mette
   billedkunstner
   annet

   Billedkunstner /grafiker
   Utdannelse:
   Grafiker fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen,
   hovedfag 1997 ved Institutt for illustrasjon
   og grafisk design
   Medlemskap:
   NBK - Norske Billedkunstnere
   BKFH - Bildende Kunstneres Forening Hordaland
   NG - Norske Grafikere

  • Studio, Tag Team
   institusjon

   Tag Team Studio er et selvstendig, delvis kunsterstyrt visningsrom for kunst, som ligger i Møllendalsveien i Bergen. Tag Team er både et visningsrom og et produksjonslokale. Lokalene våre består av to gallerirom og et stort treverksted, samt et prosjektrom/kontor/studio.

  • Sund, Torgrim Wahl
   billedkunstner

   Jeg tar ofte tattutgangspunkt i forestillinger om forgjengelighet, minnet som noe flyktig - tid på etpersonlig og et kollektivt plan. Konsentrasjon og oppløsning. Gjennom delene, det partikulære, og det amorfe, udefinerte, utflytende, utforsker jeg hvordan helheten settes sammen og forstås.

  • Sunderø, Karin
   gallerist, kurator
   kurator, tekst

   Daglig leder for nettgalleriet Sunderø Art Gallery og freelance kurator

  • Svardal, Jannicke
   annet
   designer

   Bachelor multimedieteknologi og design, svennebrev mediegrafiker, jobber frilans som illustratør og grafisk designer. Tegner og maler til utstilling på gjenbruksplater i tykk papp fra trykkeri.
   Gift, to barn.

  • Teatergarasjen, BIT
   institusjon, kurator, produsent

   BIT Teatergarasjen er et programmerende teater, som viser scenekunst fra hele verden. Vi arrrangerer dansebiennalen Oktoberdans og scenekunstbiennalen METEOR, i tillegg til vår faste programmering. Vi driver også Prøverommet, et nomadisk visningsrom for kunst.

  • Teigland, Rebecca
   kunsthandverker
  • Thomassen, Mirjam Raen
   billedkunstner

   Thomassen søker å vekke betrakterens sanseapparat. Hun er opptatt av sanseligheten i det håndgripelige og i det uhåndgripelige. Både persepsjon og meningsinnhold står sentralt. Hennes praksis befatter seg med ulike materialer og uttrykk: installasjoner, stedspesifikke arbeider, tekst, lys, objekt.

  • Thorkildsen, Hedvig
   billedkunstner

   Hedvig Thorkildsen (f.1982) bor og arbeider i Bergen. Hun har en Mastergrad i Kunst fra KHiB 2013. Hun arbeider med grafikk, maleri, video og installasjon.
   Kontakt: hedvig.thorkildsen@gmail.com
   www. Hedvigthorkildsen.no

  • Thuestad, Haakon
   annet
  • Thygesen, Anne
   annet
  • Toft, Lars Ove
   annet
   annet
  • toogood, ingrid
   billedkunstner

   Ingrid Toogood (f.1976) bor og arbeider i Stavanger. Kjernen i Toogoods kunstneriske praksis er en refleksjon rundt maleriet som medium med en undersøkelse av det flyktige og det uhåndgripelige.

  • Torsvik, Herdis
   kunsthandverker, produsent
   designer, produsent, annet

   Jeg er keramiker og designer og jobber hovedsakelig med funksjonelt kunsthåndverk og design. Verkstedet mitt er på USF, studio nr 150. Jeg er også arrangør av Kunstlogen og Julemarked design, kunst og kunsthåndverk.

  • Trengereid, Linda Soh
   billedkunstner, produsent

   Jobber i hovedsak med maleri og tegning.
   Involvert i driften av atelierfellesskapet BLOKK.
   Prosjektleder for kunstfestivalen B-open.

  • Tunestveit Dyre, Marit
   billedkunstner
  • Tveita, Anne Therese
   kritiker