Medlem Medlemslisten

  • Oppdrag
  • Fylke
  Navn
  Yrke
  Arbeidstilbud
  • Svardal, Jannicke
   annet
   designer

   Bachelor multimedieteknologi og design, svennebrev mediegrafiker, jobber frilans som illustratør og grafisk designer. Tegner og maler til utstilling på gjenbruksplater i tykk papp fra trykkeri.
   Gift, to barn.

  • Teatergarasjen, BIT
   institusjon, kurator, produsent

   BIT Teatergarasjen er et programmerende teater, som viser scenekunst fra hele verden. Vi arrrangerer dansebiennalen Oktoberdans og scenekunstbiennalen METEOR, i tillegg til vår faste programmering. Vi driver også Prøverommet, et nomadisk visningsrom for kunst.

  • Teigland, Rebecca
   kunsthandverker
  • Thomassen, Mirjam Raen
   billedkunstner

   Thomassen søker å vekke betrakterens sanseapparat. Hun er opptatt av sanseligheten i det håndgripelige og i det uhåndgripelige. Både persepsjon og meningsinnhold står sentralt. Hennes praksis befatter seg med ulike materialer og uttrykk: installasjoner, stedspesifikke arbeider, tekst, lys, objekt.

  • Thorkildsen, Hedvig
   billedkunstner

   Hedvig Thorkildsen (f.1982) bor og arbeider i Bergen. Hun har en Mastergrad i Kunst fra KHiB 2013. Hun arbeider med grafikk, maleri, video og installasjon.
   Kontakt: hedvig.thorkildsen@gmail.com
   www. Hedvigthorkildsen.no

  • Thuestad, Haakon
   annet
  • Thygesen, Anne
   annet
  • Toft, Lars Ove
   annet
   annet
  • toogood, ingrid
   billedkunstner

   Ingrid Toogood (f.1976) bor og arbeider i Stavanger. Kjernen i Toogoods kunstneriske praksis er en refleksjon rundt maleriet som medium med en undersøkelse av det flyktige og det uhåndgripelige.

  • Torsvik, Herdis
   kunsthandverker, produsent
   designer, produsent, annet

   Jeg er keramiker og designer og jobber hovedsakelig med funksjonelt kunsthåndverk og design. Verkstedet mitt er på USF, studio nr 150. Jeg er også arrangør av Kunstlogen og Julemarked design, kunst og kunsthåndverk.

  • Trengereid, Linda Soh
   billedkunstner, produsent

   Jobber i hovedsak med maleri og tegning.
   Involvert i driften av atelierfellesskapet BLOKK.
   Prosjektleder for kunstfestivalen B-open.

  • Tunestveit Dyre, Marit
   billedkunstner
  • Tveita, Anne Therese
   kritiker
  • Unneland, Borghild Rudjord
   billedkunstner, kunsthandverker
   annet

   Jeg arbeider fortrinnsvis med installasjoner, og benytter hverdagsobjekter som viktige virkemiddel. . Forholdet mellom det tenkte og det materielt tilstedeværende er en kjerne i mine arbeider. Arbeidene kan oppfattes som dikt i fysisk form.

  • Unstad, Grethe
   billedkunstner
   kurator

   Jeg jobber innenfor kategorien maleri, hvor det er fargen som ligger til grunn for maleriske undersøkelser. Jeg ønsker å si noe om fargens relativitet og at hver enkelt farge defineres av fargene de står i forhold til. Fargens lyskraft og koloritt står sentralt i arbeidene mine.

  • URDAL, SIGNE CHRISTINE
   billedkunstner
   fotograf, kurator, produsent

   SIGNE CHRISTINE URDAL er billedkunstner fra Stavanger. Hun ble uteksaminert fra Oslo Fotokunstskole i 2004 etter en bachelorgrad i sosialantropologi (2002) og kunsthistorie (2006) fra Universitetet i Oslo, og startet sin karriere som assistent for Dag Alveng. Urdal er anerkjent for sine

  • URSTAD, MAIA
   billedkunstner, annet

   Arbeider med lydinstallasjoner og performative lydverk. Har vært aktiv bidragsyter på samtidskunstscenen siden 80-tallet, og er i 2017 utnevnt som årets lydkunstner i Bonn. Utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen. Del av det internasjonale lydkunstkollektivet freq-out og var medstifter av Lydgalleriet.

   Kontakt: maur@maia.no
  • Vadset, Lillian Moe
   billedkunstner

   Billedkunstner fra Ørsta, bosatt i Bergen. Har utdannelse frå Kunstskolen i Bergen. Arbeider med maleri, teikning, foto og kalligrafi.

  • Valli, Agustina
   billedkunstner

   Kunstner fra Argentina og Italia, med lidenskap i tradisjonelle teknikker og åndelighet.

  • van de Meulengraaf, Max
   billedkunstner, kunsthandverker

   As a craftsman working within the arts, I research the material properties of ceramics to hone the quality the craft deserves. Material tests are shown on equal footing along side of "finnished work". The discussion of the postion of the craft and authorship of work, form the basis of my practice.

  • van Geest, Mathijs
   billedkunstner
  • van Nijkerk, Hans Christian
   billedkunstner, institusjon, annet
   fotograf, tekst

   Jeg bruker ofte performance som et verktøy til å utforske temaer som fenger meg. Jeg er fascinert av sosiale koder og hvordan disse oppfattes forskjellig avhengig av kultur og sted. Gjennom kunsten min vil jeg se på forskjellige aspekter ved den nyliberale ideologien.

  • Veidung, Tove
   billedkunstner
   annet

   Mitt kunstneriske virke - for rom i tid.
   Tegning, akvarell, skulpturell installasjon og ord.

   "Ilden er temmet på vei mot hjertet
   og fremmer fargen for rom i tid.
   Lyset gir grenseutvidelse for min nye retning
   og trener øyet for holografisk giv."

  • Veim, Eli
   kunsthandverker
  • Vevle, Judy Sirks
   billedkunstner

   Arbeidsfelt er maleri og video. Jeg prøver å få til en slags dobbel virkning: det fotografiske og gjenkjennelige og det mer
   abstraherte med mulighet for fri assosiasjon. I det siste har det gått mye i figur/natur.

  • Viland, Flavia
   billedkunstner, gallerist, institusjon, kritiker, kurator
   fotograf, designer, tekst, trykking

   Jeg har rikelig erfaring i feltet som illustratør, men i det i nyere tid fokuserer jeg i å skriver en del. Mens studerte jeg arkitektur, jobbet jeg aktivt med grafisk design. Jeg jobber for tiden med oversettelse og tolkning, og også som en kunst-guide.

  • Vindenes, Axel
   billedkunstner

   Maler for det meste med olje på læret :)

  • Visningsrom, Studio17
   institusjon

   Kunstnerdrevet visningsrom i Stavanger

  • Visningsrommet USF, USF Verftet
   institusjon

   Visningsrommet USF er et uavhengig visningsrom for ulike uttrykk innen samtidskunsten. Det er fleksibelt og kan brukes til performance, møter, opplesninger og musikk såvel som tradisjonelle utstillinger.

   Kontakt: line@usf.no
  • Wang, Lin
   billedkunstner, kunsthandverker
   produsent, annet