Om VISP

VISP – produksjonsenhet for visuell kunst ble stiftet den 10. juni 2009 av en rekke aktører innen det visuelle kunstfeltet i Bergen/Hordaland, blant annet fagforeningene BKFH og NKVN.

VISP er kompetanse- og nettverksorganisasjonen for det visuelle kunstfeltet på Vestlandet, og arbeider for å bedre og tilrettelegge vilkårene for produksjon og formidling av visuell kunst i Hordaland, Rogaland og Sogn & Fjordane. VISP henvender seg til alle aktører og ledd innen det visuelle kunstfeltet – kunstnere, gallerier, institusjoner, produsenter, kuratorer, kritikere og leverandører, og er organisert som en medlemsorganisasjon med fritt medlemskap. VISP skal virke samlende for hele feltet og vi oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt dersom de trenger praktiske råd, informasjon eller annen veiledning.

Kontakt
Aslak Høyersten

Daglig leder/managing director
e-post: aslak(a)visp.no
Mobil: +47 9346 1983

Åse Løvgren

Prosjektutvikler/Project developer (deltid: mandager og torsdager)
e-post: ase(a)visp.no
Mobil: +47 93645257

Styret pr 25.4.17

Hilde Jørgensen, styreleder (representant for BKFH)
Hilde Angel Danielsen (representant for NKVN)
Hans Flø (ekspertise innen jus)
Maria Rusinovskaya (valgt på fritt grunnlag)
Karin Blomgren (valgt på fritt grunnlag)
Vara: Gabriel Johan Kvendseth (BKFH) og Maria Almås Frantzsen (NKVN)

E-post: styret(a)visp.no

Vedtekter og stiftelsesprotokoll for VISP finner du her:
VEDTEKTER FOR VISP_oppdatert_2018
Stiftelsesprotokoll

 

(hovedfoto: Eirik Brekke)