Ressurser Steder

Her er en oversikt over ressurser for kunstfeltet. Øverst ligger ressurser spesifikt for hvert fylke, Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane: produksjonsverksteder, atelierhus, gallerier, visningsrom, organisasjoner, institusjoner osv. Nederst oversikt over nasjonale og internasjonale ressurser.
Listen blir kontinuerlig oppdatert, kom gjerne med innspill dersom det er noe du etterlyser.

Hordaland