22. mai: ÅRSMØTET I VISP

Velkommen til Årsmøtet i VISP, 22. mai kl 13.00 på Zoom!
– PÅMELDING HER

Saksliste Årsmøte VISP 2023

2023_VISP_Aarsrapport_digitalfil_FIN

Budsjett VISP 2023

Budsjett VISP 2024

HANDLINGSPLAN_2024

Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet med en stemme hver. Det er kun mulig å representere en aktør ved avstemming. For å være stemmeberettiget må man ha vært medlem i minst en måned i forkant av årsmøtet. Stemmegiving kan ikke skje ved fullmakt.

Årsmøtet skal:
Godkjenne innkalling
Velge møteledelse
Orienteres om årsmelding for foregående år
Behandle og vedta regnskap med revisjonsberetning for foregående år
Behandle og vedta organisasjonens handlingsplan og budsjett for kommende
periode
Behandle innkomne saker
Velge styremedlemmer og styreleder
Velge medlemmer til nominasjonsutvalget
Velge revisor
Våre vedtekter finner du her.

– vel møtt!