Arbeidsopphald ved Leveld Kunstnartun

Søknadsfrist 1. april 2021 kl. 23:59
Fristen for å søke arbeidsopphald på LKT A.i.R. frå 1. september 2022 – 1. september 2023 er måndag 1. april 2021.
Me oppfordrar til å søke opphald på 2 til 3 månader.
Utvalet av kunstnare er basert på kunsterisk aktivitet og kvalitet.
Me tar imot søknader frå profesjonelle kunstnarar frå alle felt; biletkunstnare, forfattarar, kuratorar, filmskaparar, danserar, scenekunstnarar, musikarar, komponistar, kunstnarar innafor nye mediar og arkitektar. Det er til ein kvar tid tre kunstnare på tunet, og eit opphald er på 1- 3 månader.
LKT opnar hausten 2021 ein grafisk verkstad og me oppfordrar biletkunstnare som arbeider med grafiske teknikkar om å søke.
Opphold på LKT er gratis.
Søknadsskjema og meir informasjon på: