Årsmøteprotokoll VISP 2019

Årsmøtet ble avholdt 30. april, vedlagte protokoll ble signert av Andreas Dyrdal og Linda Soh Trengereid.
20190520