Årsmøtet i VISP 2017

Årsmøtet i VISP avholdes tirsdag 25. april kl 19.00 på Hordaland kunstsenter.

I henhold til våre vedtekter skal «Saker og vedtektsendringer som medlemmene vil ha tatt opp på årsmøtet må være styret i hende skriftlig tre uker før årsmøtet. Saksdokumenter sendes ut senest to uker før årsmøtet.» Styret i VISP kan kontaktes på e-post: styret@visp.no.

Se alle sakspapir her.