B-open søker prosjektleder

(foto: Tove Lise Mossestad)

B-open er en kunstnerstyrt organisasjon som springer ut fra NKVN (Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge), BKFH (Bildende Kunstneres Forening Hordaland) og HKS (Hordaland Kunstsenter).

B-open organiserer åpne atelier hos Bergens kunstnere hvert år i slutten av april, i tillegg til å fungere som en nøytral ressurs for andre som måtte ønske å engasjere seg i den lokale kunstscenen. Organisasjonen og arrangementet blir drevet av en kombinasjon av offentlige og private midler. Prosjektleders oppgave er å planlegge og gjennomføre arrangementet og tilknyttede aktiviteter, samt søke om pengestøtte og skaffe sponsorer. Stillingen er i dag på 40%, men er avhengig av hvilke midler som prosjektleder kan skaffe til veie. I praksis må man beregne å jobbe tilnærmet fulltid på våren og rundt 1 dag i uken resten av året.

Styret vektlegger kontinuitet i arbeidet, og ønsker derfor å beholde samme prosjektleder over lengre tid. Partene har 3 måneders gjensidig oppsigelsestid.

Kvalifikasjoner:

Prosjektleder må kunne jobbe selvstendig.
Prosjektleder må ha gode norsk- og engelskkunnskaper
Prosjektleder må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.
I tillegg må prosjektleder ha god evne til å ordlegge seg i forbindelse med søknader, rapporter, presentasjoner og pressemeldinger.
Prosjektleder må ha god kunnskap om økonomi. Man må kunne føre regnskap, kjenne til programmer som Excel og sette opp budsjetter og rapporter.
Prosjektleder må kunne ha en fleksibel arbeidstid da både møter og arrangementer krever arbeid på både på dag- og kveldstid.
Prosjektleder må ha relativt god kunnskap, med hovedfokus på å kunne styre B-opens hjemmeside.
Prosjektleder må ha god kunnskap om den lokale kunstscenen og erfaring fra å gjennomføre kulturarrangement.

Søknadsfrist: 20. september.
Ønsket tiltredelse: Snarest mulig.
Lønn etter avtale.

Send mail med søknad til: produksjon@b-open.no
Søknaden skal inneholde CV, kortfattet om deg selv og motivasjon for søknaden.
Svar kommer i begynnelsen av oktober.