BEK søker produsent i fagfeltet kunst og teknologi

Jenny Berger Myhre_foto_NayaraLeite

BEK søker en kreativ og kompetent medarbeider i 60 % stilling som produsent i kunst og teknologi. Vedkommende vil samarbeide tett med leder og resten av teamet om å styrke BEKs posisjon som en av landets ledende arenaer for utvikling av kunstneriske praksiser og ideer i skjæringspunktet mellom teknologi og samfunn. Arbeidsområder inkluderer utvikling og produksjon av tverrestetiske, kunstneriske prosjekter, planlegging og realisering av BEKs læringstilbud og kuratering av diskursive arrangementer og serier.
Søknadsfrist: 9. juni.
Les mer her: