Bergen Assembly søker frivillige

(scroll down for English)

Bergen Assembly ser etter pålitelige og entusiastiske frivillige som vil være en del av Bergen Assembly 2019. Frivillige involveres som Galleri- og Performanceverter, Sjåfører, Festivalassistenter og mer!

Som takk tilbyr vi en studietur til den Berlinbiennalen neste sommeren (2020). Bergen Assembly betaler for reise, opphold og akkreditering. For å ta del i dette tilbudet må frivillige jobbe over 80 timer mellom slutten av august og begynnelsen av november.

Åpningshelgen er allerede 5.-8. september, og det er dagene i denne uken behovet for frivillig hjelp er aller størst. I tillegg til åpning av fem utstillinger vil Bergen Assembly invitere til flere workshops, performances, konserter og diskusjoner. Nye frivillige bør være tilgjengelig og ha mulighet til å jobbe i disse hektiske åpningsdagene.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å registrere deg som frivillig “Assembler”, send en mail til anna@bergenassembly.no.

ENGLISH:
Bergen Assembly is seeking reliable and enthusiastic people for their team of volunteers for the 2019-edition. Volunteers will be involved as Gallery and Event Hosts, Drivers, Festival Assistants and more!

In return for your time we are also offering a study trip to the 11th Berlin Biennale next summer (2020) to say thank you for your help. Bergen Assembly will cover your flight, accommodation and exhibition pass. To be part of the study trip volunteers must commit to working over 80 hours between the end of August and the beginning of November.

Opening Weekend (5.-8. sept) are our Opening Weekend and these are the days where our need for volunteers is greatest. New volunteers should have availability to help out during these defining and hectic days.

Contact anna@bergenassembly.no if your are interested in becoming an ‘Assembler’!