BERGEN: Barnas kulturhus søker kunstnere våren 2022

Barnas kulturhus søker kunstnere til lørdagsverksted for barnefamilier, våren 2022.

Lørdager tilbyr vi byens barnefamilier, med barn i alderen 0–12 år, et bredt kunst- og kulturprogram innen musikk, teater, dans, drama, film, arkitektur og visuell kunst. Etter forestilling kl. 13, tilbyr vi tre forskjellige verksteder fra kl. 13.45 til kl. 16.

I den forbindelse søker vi nå verkstedsholdere i alle kunstsjangre. Verkstedene er tilrettelagt som «dropp inn-verksted» og skal i hovedsak tilpasses barn fra 3 år og oppover.

Du kan holde inntil tre verksteder i løpet av våren 2022. Honorar er kr. 1.800,- per verksted inkludert forberedelser og rydding.

Send en søknad med kort cv og forslag til prosjekt innen 15. november til Barnaskulturhus@bergen.kommune.no

Ta også kontakt om du vil diskutere din idé og utforming av tilbudet.

Les mer om Barnas kulturhus på:

www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/kultur-idrett-og-fritid/kultur/kulturtilbud/barnas-kulturhus-for-barnefamilier