Bergen: BLI MED PÅ SKRIVESTUE!

Vil du bruke 2019 på å utvikle deg som kunstskribent? Søk som deltaker til Skrivestue på Tag Team Studio!

Vi har tre åpne, søkbare plasser. Programmet løper fra og med februar, til og med oktober/november 2019.

Deadline for søknad: 2. januar 2019

Vi søker deg som nylig er uteksaminert fra fra KMD, Skrivekunstakademiet eller humanistisk fakultet: kunsthistorie, litteratur- eller teatervitenskap. Du må ha en sterk interesse for tekst og samtidskunst, og ha lyst til å investere mye tid i å utvikle deg som skribent. Du bør ha skrevet en del fra før, men det er ikke noe krav å ha publisert tekster tidligere. Du må bo i Bergen.

SØKNAD:

Send et kort motivasjonsbrev hvor du forteller hvem du er og hva motivasjonen din er for å bli med i programmet. Legg ved CV og en kort tekstprøve!

Søknaden sendes til post@tag-team.no.

OM SKRIVESTUE:

I 2019 skal vi gjøre Tag Team Studio om til skrivestue. Vi ønsker slik å bidra til å kultivere et miljø hvor skribenter av ulik bakgrunn kan gå samtidskunstscenen i Bergen i møte. Vi vil opprette et program som løper fra februar til oktober/november 2019, med totalt 6 plasser. Tanken med programmet er at deltakerne skal få mulighet til å utvikle seg som kunstskribenter, gjennom å teste ut ulike formater – vi vil være åpne for både fag- og skjønnlitterære tilnærminger til det å skrive om kunst. De som deltar i programmet får et honorar og gratis arbeidsplass på Tag Team i løpet av programperioden. Arbeidsplassene vil være tilgjengelige for dem fra og med februar til og med oktober/november.

I løpet av perioden vil vi på ulike måter legge opp til samtaler rundt tekst om kunst, gjennom åpne arrangementer.

Skriveåret startes med en helgeworkshop som finner sted 2. – 3. februar, med An Paenhuysen. Paenhuysen er en dyktig og erfaren kunstskribent som blant annet jobber for NODE Center for Curatorial Studies, hvor hun holder kurs i eksperimentell kunstkritikk. Hun har en variert skrivepraksis, som omfatter alt fra poesi til fagtekst. Dette kurset tilbys deltakerne på Skrivestue, men vil også ha et begrenset antall åpne plasser for andre skriveinteresserte i Bergen.

Paenhuysen vil følge opp deltakerne på Skrivestue i løpet av året. Et utvalg norskspråklige veiledere vil også gi oppfølging.

Har du spørsmål, kan de sendes til prosjektleder Cecilie Størkson:
cecilie@tag-team.no.