BERGEN: Byrådet setter av 16 millioner til kulturnæringsformål i ny tiltakspakke

Tiltakspakken er utformet som en ny tilskuddsordning som vil gjelde alle kulturnæringer som bidrar til å restarte kulturlivet i Bergen. Søknadsfrist er 25. mai.

Alle søknader må sendes inn via eget skjema som finnes her: https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#call/7190

Tiltakspakken er utformet som en ny tilskuddsordning som vil gjelde alle kulturnæringer og er rettet mot tiltak som sikrer fremtidig drift for aktørene, og som bidrar til å restarte kulturlivet i Bergen. Tilskudd bevilges der aktører som følge av koronapandemien har behov for midler til å opprettholde normal drift med ansatte tilbake i arbeid, og sikre klargjøring og relevant sysselsetting mot gjenåpning.

LES VIDERE