BERGEN – frist 17. desember: Ekstraordinær tilskuddsordning for det profesjonelle kunst- og kulturfeltet 2020

Kunstner: Ragnar Kjartansson Foto: Aslak Høyersten

Ordningen er opprettet som en konsekvens av den pågående COVID-19-pandemien, og skal sikre opprettholdelse av virksomhet og drift for aktører i det profesjonelle kunst- og kulturfeltet gjennom kompensasjon av tapte inntekter i perioden 7.-30.november 2020.

Søk her!