BERGEN: Gi innspill til plan for deltakelse og mangfold

Kunstner: Ragnar Kjartansson Foto: Aslak Høyersten

Bergen kommune skal for første gang lage en egen plan for deltakelse om mangfold innen kunst- og kulturfeltet, og vi vil gjerne ha dine innspill. Frist 28. februar.

Byrådet ønsker at alle Bergens innbyggere skal ha mulighet til å delta på lik linje, både som publikum og utøver, i kunst- og kulturlivet. I forbindelse med arbeidet med en egen plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet, inviteres det nå til å sende innspill til hva planen bør vektlegge.

Send oss ditt innspill innen 28. februar
Skriftlige innspill kan sendes på e-post til Postmottak.Kultur@bergen.kommune.no.

Merk e-posten: «Plan for deltagelse og mangfold». Fristen for å sende inn innspill er fredag 28. februar klokken 15.00.