BERGEN: Informasjonsmøte om kulturell og kreativ næring

Onsdag 5.2 kl. 12:00–13:00
Verkstedet, KODE 2, Bergen

Siden 2017 har Kulturrådet bevilget 61 millioner til aktører innen kulturell og kreativ næring. I 2019 ble satsingen styrket til også å omfatte kulturinstitusjoner. I forkant av søknadsfristene i mars og juni, inviterer Bergen Kommune, Carte Blanche og Kulturrådet til et informasjonsmøte om tilskuddsordningene.

Carte Blanche (NO) holder en introduksjon om Verkstedet, og hvordan lokalet brukes.

Arnaud Fontaine, seniorrådgiver hos Kulturrådet, presenterer tilskuddsordningene innen kulturell og kreativ næring og kompetanseprogrammet OVASJON.

Møtet er gratis og åpent for alle, og finner sted på Verkstedet i 1.etasje på KODE 2. Det blir tid for spørsmål fra salen.

Om du ønsker en-til-en rådgivning mens Arnaud er i Bergen, ta kontakt direkte på: arnaud.fontaine@kulturradet.no

(Møtet arrangeres av Carte Blanche og Kulturrådet)