BERGEN: Introduksjon til Adobe InDesign

Helgekurs i Adobe InDesign lørdag 26. og søndag 27. mars kl 12-16 (begge dager) på Fagskolen Kristiania. Lær deg å sette opp enkle plakater og små brosjyrer for trykk og digitalt i InDesign.

PÅMELDING HER

• Bli kjent med Interface
• Oppsett av dokumenter for trykk, eventuelt skjerm
• Oppsett av mal dokument
• Bruk av typografi, Adobe fonts, og tekstmaler.
• Bilder i InDesign (linking)
• Filformater som kan brukes i InDesign.
• Lagring og eksportering av dokumenter (PDF nett og trykk, pakking av filer)

Du behøver ikke å ta med egen laptop, høyskolen har en helt moderne maskinpark med alle aktuelle programmer installert.

NB: Du må ha opprettet en Adobe-bruker før du kommer, trenger det for å logge inn på Adobe-pakken.

Kurset er gratis, men du må være medlem i VISP for å delta.

Det blir innlagte pauser i kurset – velkommen!

Hvordan komme seg dit? Fagskolen Kristiania ligger i C. Sundsgate 27-33, samme bygg som Sonans.
Inngang i innhukket rett ovenfor Augustin Hotell. Gå litt forbi inngangen til Sonans så finner dere innhukket, står skilt over døren. Dersom porttelefonen ikke virker ringer du nummeret som står på veggen og resepsjonisten kommer og henter deg.

Kursholder? Helge Kirkaune er hovedlærer i 3D, animasjon og grafisk design på Fagskolen Kristiania Bergen. Han har jobbet frilans i mer enn 20 år og har jobbet i flere av byråene i Bergen som innleid designer. De siste årene har det blitt mest undervisning på skolen, i Photoshop, XD, InDesign og Illustrator primært. Har også jobbet med alt fra trykk, film, web og animasjon.

 

ENGLISH: Introduction to Adobe InDesign

Weekend course in Adobe InDesign on Saturday 26 and Sunday 27 March at 12-16 (both days) at Fagskolen Kristiania. Learn how to set up simple posters and small brochures for print and digital in InDesign.

SIGN UP HERE

• Get to know Interface
• Setup of documents for printing, possibly screen
• Template document setup
• Use of typography, Adobe fonts, and text templates.
• Images in InDesign (linking)
• File formats that can be used in InDesign.
• Storage and export of documents (PDF web and print, packaging of files)

You do not need to bring your own laptop, the college has a completely modern machine park with all current programs installed.

Note: You must have an Adobe user created before you can use it to log in to the Adobe suite.

The course is free, but you must be a member of VISP to participate. There will be breaks in the course – welcome!

How to get there? Kristiania is located in C. Sundsgate 27-33, the same building as Sonans.
Entrance opposite to the Augustin Hotel. Walk a little past the entrance to Sonans and you will find the crouch, there is a sign above the door. If the intercom does not work, call the number on the wall and the receptionist will pick you up.

Course leader? Helge Kirkaune is head teacher in 3D, animation and graphic design at Kristiania Bergen. He has worked freelance for more than 20 years and has worked in several of the agencies in Bergen as a hired designer. In recent years, he has mostly been teaching at school, in Photoshop, XD, InDesign and Illustrator primarily. Has also worked with everything from print, film, web and animation.