Bergen: Invitasjon til atelierplass og medlemskap i kunstnerstyrte Galleri Oker

Sveitservillaen på Nesttun.
Adr.: Hardangervegen 7b, på høyden bak Birkeland kirke

Galleri Oker ligger på Nesttun og har 8 rom i størrelser fra 10 m2 til 30 m2, med atelier plass til fra 8 – 11 personer.
Galleridelen i første etasje er på ca 58 kvadratmeter, i tillegg er det kjøkken og tre toalett.
Vi har også opsjon på å få leie den lille røde hytten på eiendommen. Hytten er på ca 49m2, og har plass til 2-3 kunstnere. Huset ligger på en høyde bak Birkeland kirke med lett adkomst med bil, og nært buss- og bybanestopp.

Undertegnede har hatt atelier i villaen i over 4 år, og sammen med noen av de tidligere kunstnerne på villaen har vi stiftet en ny forening og galleriet har fått navnet Galleri Oker. F.o.m 1. november er vi klare for innflytting.

Dette får du:
• Atelierplass
• Delta på 4 – 5 fellesutstillinger i året i galleridelen
• Muligheter for separatutstilling i galleridelen, samt egne arrangementer, for eksempel feiring av merkedager etc.
• Felles markedsføring og pressedekning, samt delta på sosiale medier som hjemmeside, med ukentlig promotering i sesong

Vi ønsker primært billedkunstnere velkommen, men vi er åpen for kunstnere med andre uttrykksformer, profesjonelle og amatører. Vi ønsker en god alders- og kjønnsmessig variasjon blant leietakerne.
Er du interessert i en atelierplass i et utadvendt og nytenkende miljø, samt delta i gruppen vår med å bevare og utvikle den gamle villaen, ønsker vi å høre fra deg!

Villaen som er over 100 år, eies av Bergen kirkelige fellesråd. En vakker verneverdig bygning som ble oppført av kjøpmann Michael Gudmund Risøen og fikk navnet «Ekelund».
Familien Blystad overtok huset og bodde der i mange år, derfor blir huset ofte omtalt som ”Blystadhuset”.

De siste årene har den vært leiet ut til atelier og galleri, den er derfor også blitt kjent som ”galleriet bak kirken”.

Ta kontakt for mer informasjon!

Vennlig hilsen
Billedkunstner NBK
Dora Sofie Kittilsen.
dskittilsen@gmail.com
mob. 913 17 740

Søknad/spørsmål sendes til styret i Galleri Oker ved dskittilsen@gmail.com, fyll ut spørsmål i vedlegg: Invitasjon GO