Bergen kommune: Lyser ut mentorprogram for kulturprodusenter innen alle fagfelt

Mentorprogrammets målgruppe i 2019:
Deltakerne i mentorprogrammet 2019 må være talentfulle og ha en del erfaring fra kunst- og kulturvirksomhet. De bør ha startet opp eller ha konkrete planer om egen virksomhet, og må også ha et ønske om og behov for videreutvikling ved hjelp av en erfaren mentor. På grunnlag av skriftlig søknad og intervjuer vil 4-6 produsenter få tilbud om å delta i programmet.

Deltakerne må oppfylle følgende kriterier:

• De må kunne definere konkrete mål og behov; hvor de vil med sitt prosjekt eller sin virksomhet i løpet av mentoråret

• De må være motivert til å sette av tid til mentorprosjektet

• De må tilhøre det frie kunst- og kulturfeltet

• De må bo eller ha sitt hovedvirke i Bergen kommune

Mentorprogrammet er rettet mot produsenter som engasjerer flere gjennom sitt virke og ikke et program for egen kunstnerisk utvikling. Søkere som har som målsetning å bygge bærekraftige virksomheter innenfor det frie kunst- og kulturfeltet vil bli prioritert, og søkere med tydelige nasjonale eller internasjonale ambisjoner er særlig ønsket.

Søknadsfrist 1. oktober.

Les mer her.