Bergen: Ledig lokale, Damsgård

Ledig arbeidslokale ca 15 m2 i Bergen, Damsgårdsallmenningen 4, der jeg selv leier (Nina Malterud).
Egnet til kontor eller atelier. Godt arbeidsmiljø. Jeg kan formidle til huseier, ta eventuelt kontakt nina.malterud@uib.no