BERGEN: Ledig stilling som kunstprodusent (50%)

BEK – Bergen senter for elektronisk kunst – lyser ut en 50% stilling som kunstprodusent.

BEK er et tverrfaglig ressurs- og kompetansesenter som arbeider for å utvide bruken av og forståelsen for elektronisk kunst gjennom samarbeid, kritisk refleksjon og kunnskapsutveksling. BEK skal oppsøke, utvikle og tilby spisskompetanse i kjerneområdet kunst og ny teknologi. Vår visjon er å være et naturlig samlingspunkt for lokale, nasjonale og internasjonale miljøer, og sørge for at et bredt, tverrfaglig kunstfelt drar nytte av vårt arbeide.

LES MER HER