BERGEN: Lokale gjestekunstnere på S12 – Høsten 2021

S12 samarbeider med et stort spekter av ulike kunstnere for å utforske og utvide glassets muligheter og uttrykksformer innen kunsten. Gjennom vår profil Lokal AiR inviterer vi derfor kunstnere som er bosatte i vårt område til å bli kjent med, og utforske teknikker i arbeidet med glass gjennom to uker seminar og praksis i vårt verksted (med en ukes opphold mellom hver økt). Denne perioden kan resultere i ferdige kunstarbeider, men dette er ikke forventet, og deltakerne oppmuntres til å utforske og utfordre glasset som materiale i sin kunstneriske tilvirkning og på basis av ny kunnskap og praksis.

En søknad om deltakelse må være oss i hende innen den 23. juni, og bør være i form av en enkelt PDF fil på maksimum fem sider som må inneholde:

–   Utdrag av curriculum vitae/biografi.

–   Et forslag som beskriver hvordan du ser arbeidet med glass kan inngå i, eller supplere din øvrige kunstpraksis frem mot et mulig kommende prosjekt. Om du har en viss kjennskap til hvordan glass tilvirkes, så vil det være av interesse å vite hvilken teknikk du ser for deg som mest relevant eller interessant å fordype deg i.

–   Fem foto, eller bilder som viser tidligere arbeid. Video, på maksimum 5 minutter, kan sendes via lenker til relevante nettsider.

–   Søknaden skal sendes med vedlegg til proposal@s12.no og være merket Lokal AiR (og ditt navn). Filstørrelsen må ikke overskride 10Mb.

LES MER