BERGEN: Ny gjestekunstnerordning i S12

Fra Kiyoshi Yamamotos gjesteopphold i 2018

(scroll down for English)

Mulighet for kunstnere på Vestlandet:
Interessert i hvordan du kan gjøre glass til en del av ditt kunstneriske uttrykk?

Høsten 2019 inviterer S12 kunstnere fra alle fagbakgrunner bosatt på Vestlandet til å søke om gjestekunsteropphold hos oss, vinteren 2019/20.
Presentasjon av Local AiR i S12 og informasjon om søknadsprosess
Lørdag 14. september kl. 14.00 -16.00

Presentasjonen vil vise verkstedet og våre fasiliteter samt gi en innføring i hvilke teknikker man kan jobbe med under et opphold her gjennom demonstrasjoner, og samtale om hvordan man best forbereder oppholdet. Residency periodene er satt til to uker fordelt på to perioder. Man får tildelt en uke i november eller desember 2019 etterfulgt av en uke i februar 2020 for å fullføre prosjektet sitt.

Prosjektet er støttet av Norske kunsthåndverkere og Bergen kommune og vil i første omgang gi 2 kunstnere mulighet til å delta.

———————————————-
Opportunity for artists to incorporate glass in their artistic expression.

S12 invites artists, from all fields, residing in Western Norway to apply for a residency during the winter 2019/20.

Presentation of Local AiR in S12 and information on the application process
Saturday, September 14th
Time: 14.00 -16.00

The presentation will introduce you to our workshop and show our facilities through demonstrations. The introduction will give an insight into techniques one can work with during a stay in S12, and how to plan a residency. Residency periods are set to two weeks divided into two periods, one week in November or December 2019 followed by a week in February 2020 to complete your project.

The project is supported by Norske kunsthåndverkere and the City of Bergen and this first round we will be accepting 2 artists.