BERGEN: Ny tilskuddsordning for opprettelse av sommerskoler, kurs og ferietilbud 2021

Kunstner: Ragnar Kjartansson Foto: Aslak Høyersten

I forbindelse med koronapandemien har Utdanningsdirektoratet bevilget midler til sommerskoletilbud og kurs til barn og unge i grunnskolealder. Fagavdeling for kunst og kulturutvikling kan derfor med glede utlyse en ny tilskuddsordning på 13 mill. kroner til ulike sommerskoler, kurs og ferietilbud i regi av byens kunst- og kulturaktører.

Tilskuddsordningen avventer p.t. endelig godkjenning i bystyret, og retningslinjene må leses med dette forbeholdet. Søknadsskjema vil derfor først være tilgjengelig i Tilskuddsportalen fra 24. april. Vi ønsker likevel å informere aktuelle aktører nå, slik at interesserte kan begynne arbeidet med å forberede en søknad.

Tilskuddsordningen retter seg mot alle organisasjoner, institusjoner og grupper innenfor både amatørkulturfeltet, museumsfeltet, og det profesjonelle kunst- og kulturfeltet i Bergen kommune. Tilskudd skal gå til opprettelse av nye, eller utvidelse av eksisterende sommerskoletilbud og kurs for barn og unge i grunnskolen, 1.-10. trinn. Tilbudene skal gi mulighet for medskaping og kulturell deltakelse, undring og refleksjon, og bidra til å styrke barn og unges kunst- og kulturkompetanse. Ferietilbudet skal bidra til sosiale og inkluderende fellesskap for deltakerne. Tilbudene skal være gratis for elevene å delta på, og må foregå i skolens sommerferie i perioden 18. juni – 16. august.

Det kan søkes om minimum kr 100 000 og oppover til hvert prosjekt. Vi oppfordrer aktører til å gå sammen om en felles søknad. Fagavdelingen kan fullfinansiere prosjektene, og alle kostnader forbundet med planlegging og gjennomføring av ferietilbudet dekkes over tilskuddsbeløpet.

Søknadsfrist er satt til 10. mai og det planlegges fullført saksbehandling innen 1. juni.  Alle tilbud som mottar støtte vil bli kommunisert samlet til alle elever i grunnskolen innen 5. juni. Påmelding organiseres av den enkelte tilbyder.

Tilskuddsordningen vil bli kunngjort på Kommunetorget lørdag 24. april. Fullstendige retningslinjer og søknadsskjema for ordningen vil deretter være tilgjengelig i Tilskuddsportalen.

Spørsmål om ordningen kan rettes til rådgiver Linn Helen Kornerud, Linn.Kornerud@bergen.kommune.no