BERGEN: Skriveworkshop for billedkunstnere

NB: KURSET ER FULLTEGNET

STED: Hordaland kunstsenter, Klosteret 17, 5005 Bergen
TID: Kurset går over tre dager, fordelt på to uker: mandag 6. september, fredag 10. september og onsdag 15. september
KLOKKESLETT: 9-12 alle dager
PÅMELDING: send påmelding til aslak@visp.no, 15 plasser tilgjengelig
ARRANGØRER: VISP og Hordaland kunstsenter
PRIS: Gratis

 

Dette er en workshop for billedkunstnere, med fokus på skriving om egen kunstnerisk praksis. Deltakerne vil skrive og levere tekster, som vil bli lest og diskutert i plenum. Metoden er å benytte seg av gruppens samlede erfaring for å gi et ytre blikk på tekstene. Dette vil synliggjøre hva som fungerer, og ikke fungerer, i møte med en leser som ikke er kjent med ens arbeid fra før. Man kan også oppdage nye sider ved en arbeidsprosess gjennom det å formulere seg. Tanken er at deltakerne skal utvikle sine egne måter å skrive på, og at selve skrivingen skal gi dem lyst til å skrive mer.

Workshopen vil bestå av tekstgjennomgang og skriveøvelser, og vil foregå på norsk. Det går bra å skrive på engelsk, men alle deltakerne må kunne lese skandinavisk.

Kursleder er Lisa Him-Jensen. Hun har en parallellpraksis som billedkunstner og forfatter, med utdanning fra Kunst-og Designhøgskolen i Bergen og Skrivekunstakademiet. Hennes debutbok, diktsamlingen Den sanne horisonten, kom ut i 2018. I høst er hun aktuell med en separatutstilling på Visningsrommet USF.

Kurset er et samarbeid mellom VISP og Hordaland kunstsenter.

 

English version:

BERGEN: Writing workshop for visual artists
WHERE: Hordaland Kunstsenter, Klosteret 17, 5005 Bergen
WHEN: The course runs over three days, spread over two weeks: Monday 6. September, Friday 10. September and Wednesday 15. September
HOURS: 9am – noon all days
SIGN-UP: sign up by mail to aslak@visp.no, 15 spots available
HOSTS: VISP and Hordaland Kunstsenter

This is a workshop for visual artists, with a focus on writing about one’s artistic practice. The participants will write and hand in texts that will be read and discussed within the group. The method is to use the collected experience of the group to gain an external perspective of the text. This will help make clear what works and not, for a reader who is not yet familiar with one’s work. One might discover new aspects of the artistic process, too, through verbalizing it. The idea is to enable the participants to develop their own way of writing, and that the act of writing itself will make them eager to write more.

The workshop, consisting of text reviews and writing assignments, will be held in Norwegian. Participants may write in English but must be able to read text in Scandinavian.

The workshop is led by Lisa Him-Jensen. She has a parallel practice as visual artist and author/poet, with an education from Bergen Academy of Art and Design and Skrivekunstakademiet. Her debut poetry collection Den sanne horisonten was published in 2018. This fall she has an upcoming solo exhibition at Visningsrommet USF.

The workshop is a collaboration between VISP and Hordaland Kunstsenter.