BERGEN: Slippfest 7. september

SLIPPFEST
Er du interessert i å vite hva som stilles ut i Bergen det neste halve året? Onsdag 7. september arrangerer vi årets andre Slippfest for det visuelle feltet i Bergen, på Landmark, Bergen Kunsthall. Vi har invitert bergenske visningsrom og gallerier til å presentere utstillingsprogrammet for det neste halvåret.

Vi håper at dette blir en fast sosial møteplass to ganger i året der publikum får møte gallerister, publikum og presse. Vi ønsker at dette gjør det lettere for et kunstinteressert publikum og hele feltet å få oversikt hva som stilles ut i Bergen.

Presentasjonene starter 20:00

Slippfest for det visuelle feltet er en samproduksjon mellom VISP, Bergen Kunsthall og B-Open.

Etter presentasjonene blir det mingling og DJ-set – vi sees!

 

English:
SLIPPFEST
What can you experience at the Bergen galleries until January? On Wednesday 7 September at Landmark, we are arranging the second «Slippfest» for the visual arts scene in Bergen. We have invited Bergen`s galleries and spaces to present their upcoming exhibition program for the next six months.

We hope this will be a regular social meeting place twice a year where the public gets to meet galleries/spaces, the public and the press. We aspire that this event makes it easier for the entire art scene, and not least an art-interested audience, to get an overview of what is on display in Bergen. The presentations start at 20:00.

Slippfest is a co-production between VISP, Bergen Kunsthall and B-Open.

There will be a dj-set after the presentations – stick around!