Bergen: SLIPPFEST FOR DET VISUELLE FELTET

PÅMELDING/REGISTRATION

(English below)
NB: På grunn av gjeldende smittevernrestriksjoner blir det svært begrenset kapasitet på arrangementet. Plassereservasjoner slippes på Ticketco tirsdag 18.01 kl 12:00. Arrangementet livestreames for de som ikke får anledning til å delta fysisk – se Slippfest her!

Er du interessert i å vite hva som stilles ut i Bergen det neste halve året? Torsdag 20. januar arrangerer vi tidenes første Slippfest for det visuelle feltet i Bergen på Landmark, Bergen Kunsthall. Vi har invitert bergenske visningsrom og gallerier til å presentere utstillingsprogrammet for det neste halvåret.
Vi håper at dette blir en fast sosial møteplass to ganger i året der publikum får møte gallerister, publikum og presse. Vi ønsker at dette gjør det lettere for et kunstinteressert publikum og hele feltet å få oversikt hva som stilles ut i Bergen.
Presentasjonene starter 20:00
Slippfest for det visuelle feltet er en samproduksjon mellom VISP, Bergen Kunsthall, B-Open og Utstillingsguide for Bergen.
Ta vare på deg selv og andre! Ikke møt opp dersom du føler deg uvel eller har symptomer på luftveisinfeksjon. For å hindre smittespredning minner vi alle om 1-metersregelen og god håndhygiene. Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde avstand. Alle gjester ved arrangementer må registrere seg ved å oppgi navn og telefonnummer i dør ved oppmøte. All kontaktinformasjon vil bli slettet etter 14 dager.
English:
SLIPPFEST FOR THE LOCAL ART SCENE
What can you experience in the Bergen galleries until summer? On Thursday 20 January at Landmark, we are arranging the first ever «Slippfest» for the visual arts scene in Bergen. We have invited Bergen´s galleries and spaces to present their upcoming exhibition program for the next six months.
We hope this will be a regular social meeting place twice a year where the public gets to meet galleries/spaces, the public and the press. We aspire that this event makes it easier for the entire art scene, and not least an art-interested audience, to get an overview of what is on display in Bergen. The presentations start at 20:00.
Slippfest is a co-production between VISP, Bergen Kunsthall, B-Open and Utstillingsguide for Bergen.
Due to current restrictions, the event will have a very limited capacity. Link for reserving spots will be released Tuesday 18.01 at 12:00. The event will be livestreamed here for those unable to attend in person.
Take care of yourself and your fellow visitors! Do not attend if you feel unwell or have symptoms of respiratory infection. To prevent the spread of infection we remind everyone of the 1-meter rule and good hand hygiene. Use a face mask when you are unable to keep distance. All guests to events are required to register contact details at the door. All contact information will be deleted after 14 days

(foto: Installation view, Sandra Mujinga, SONW – Shadow of New Worlds, Bergen Kunsthall, 2019. Photo: Thor Brødreskift / Bergen Kunsthall.)