BERGEN: Kurs i Mokuhanga – japansk tresnitt

(ENGLISH BELOW)
Kurs i Mokuhanga (japansk tresnitt)

1. mai – 5 . mai
Kl. 11 – kl. 15
STED: TRYKKERIET, Fjøsangerveien 70A, BERGEN
INSTRUKTØRER: Shoichi Kitamura / Miyuki Kitamura. Assistenter Asbjørn Hollerud & Hedvig Thorkildsen
DELTAKERAVGIFT: kr 4900,- for medlemmer av VISP, kr 5800,- for ikke-medlemmer – PÅMELDING

Det er en glede å kunne tilby et 5 dagers kurs i Mokuhanga-teknikken med Mokuhanga mester Shoichi Kitamura & mokuhanga-kunstner Miyuki Kitamura. På kurset vil du lære om overføring av bilde til platen, utskjæring, registrering, innsverting og trykking.

Mokuhanga er ganske annerledes enn hvordan vi er vant til å jobbe med oljebasert, vestlig tresnitttradisjon. I Mokuhanga gir vannbasert blekk muligheter for bredt spekter av farger og gjennomsiktighet. Dette gjør det mulig å skape en naturlig falming av farger, og en annen følelse av dybde. Fargeprosessen påføres også med en pensel, mens den med treblokk i vestlig stil vanligvis gjøres med en rull.
Et annet spennende trekk ved Mokuhanga er at du ikke trenger en trykkepresse. Trykkingen kan gjøres hvor som helst så lenge du har materialer, verktøy og et bord.
Selve trykkingen gjøres for hånd ved hjelp av det flate verktøyet. Dette gir også et bredt spekter av muligheter da du da kan variere trykket for ulike deler av motivet ditt.

Link til video

Arrangører: Trykkeriet og VISP

ENGLISH VERSION:
Course in Mokuhanga – Japanese woodcut
TIME: 01.05.— 05.05.23, 11:00— 15:00
LOCATION: TRYKKERIET, Fjøsangerveien 70A, BERGEN
INSTRUCTOR: Miyuki Kitamura / Shoichi Kitamura. Assistants Asbjørn Hollerud & Hedvig Thorkildsen
PRICE: 5800 kr (Non – VISP members) / 4900 kr (VISP members) – APPLY HERE

We are very pleased to offer a 5 day course in the Mokuhanga technique with master carver Shoichi Kitamura & mokuhanga artist Miyuki Kitamura. In the course you will learn about transfer of image to the plate, carving, registration, inking and printing.

Mokuhanga is quite different from how we are used to work with oil based woodcut in the western tradition. In Mokuhanga, water based inks provide a wide range of vivid colors, and transparency. This makes it possible to create a natural fading of colors, and by doing so offering a different sense of depth. The inking process is also applied with a brush, while in the western style woodblock it is typically done with a brayer.

Another beautiful aspect of Mokuhanga is that you don´t need a printing machine. It can be done anywhere as long as you have the materials, tools and a table.

The printing is done by your own hand pressure using the flat barren tool. This also gives a wide range of possibility as you can then vary the pressure for different parts of your motif.