Bli synlig: Enkle grep for kunstnerdrevne visningssteder og organisasjoner (WEBINAR)

MANDAG 28. MARS KL 10-14
Zoom – påmelding her

Dette kommunikasjonskurset – spesielt utviklet for det visuelle kunstfeltet – lærer deg det grunnleggende om kommunikasjon, synliggjøring og markedsføring.

Vi diskuterer hvorfor mange oppfatter det visuelle feltet som vanskelig kommuniserbart, og ikke minst hva vi selv kan gjøre for å snu skuta.

For å få det kunstneriske programmet ut til flere, både publikum og presse, bør du kunne hovedtrekkene i god kommunikasjon for virksomheter. Her fyller vi opp verktøykassa for ressurseffektiv bruk av ulike kanaler, både på nettet og IRL.

Deltagerne lærer hvordan man setter opp en enkel kommunikasjonsplan, og tas stegvis gjennom:
– hvordan velge seg få og enkle, men nyttige verktøy og rutiner
– hvordan sette seg gode mål
– hvordan definere hvem man egentlig prøver å nå
– hvordan velge forstandige kanaler
– hvordan implementere (faktisk skrive/poste/utforme, og distribuere)
– hvorfor og hvordan evaluere og justere

Kurset er spesielt tilpasset organisasjoner med liten stab og begrensede ressurser.

Som forberedelse oppfordres deltagerne til å dykke inn i materiale fra Kulturrådets nylig avsluttede prosjekt «Synliggjøring og markedsføring i det visuelle kunstfeltet»:

Introduksjonsfilm

– Rapport produsert av Rambøll – les minst kapittel 7, «Oppsummerende vurderinger og anbefalinger»

– To seminarer – tidkrevende, men anbefalt:
Kulturøkonomi
Synliggjøring og markedsføring

Deltagerne vil motta noen spørsmål om materialet på mail i forkant. Selv om det anbefales å finne tid til forarbeidet, er det anledning til å delta uten.

NB: dette kurset kan kun oppleves direkte, det vil ikke bli gjort opptak.

KURSHOLDER: Johanne Nordby Wernø (f. 1980) er kurator, skribent og kritiker. I 2019 startet hun St. Hans, Norges første kommunikasjonsbyrå for det visuelle kunstfeltet.

Wernø har en BA i estetisk teori fra Universitetet i Oslo (2006) og en MFA i kritikk og kuratering ved Konstfack i Stockholm (2009). Hun har skrevet i norsk og internasjonal dags- og fagpresse, både journalistisk og som kritiker, siden årtusenskiftet. Tekstene hennes har vært publisert blant annet i Morgenbladet, Dagbladet, Vinduet, Billedkunst, Kunstkritikk, Klassekampen, Dagens Næringsliv/D2, Natt & Dag, Artforum (USA), Even Magazine (USA) og ArtReview (Storbritannia). Fra 2013 til 2016 var hun daglig leder og kurator for Unge Kunstneres Samfund (UKS). Hun har også blant annet frilanset som kurator, gjestelærer, redaktør, foredragsholder og debattmoderator, vært vikarierende kulturattaché for Utenriksdepartementet i New York, og sittet i redaktørposisjoner i det nordiske kunsttidsskriftet Kunstkritikk.

www.sthansoslo.no
(foto: Anne Valeur/St. Hans)