Christine Hoem

Navn:
Christine Hoem

Kommer fra:
Bergen

Bor:
Askøy

Utdannelse:
Bergen tegne- og maleskole, Strykejernet Kunstskole (årsopphold på Can Serrat utenfor Barcelona), Hovedfag tekstil KHiB.

Hva jobber du med?

Jeg arbeider stort sett med fotografi og tekstile materialer.

Hva inspirerer deg?

Å være ute i naturen, andre kulturer, historie, fotografier, utstillinger/andre kunstneres arbeid og samtaler om kunst.

Hvordan vil du beskrive din kunst og ditt kunstnerskap?

Da jeg tok mitt hovedfag arbeidet jeg med fotografi og vev. Jeg var opptatt av tid og hvordan fotografier og kunst setter avtrykk for ettertiden. Videre hvordan vi endrer vår oppfattelse av disse, alt etter hvor vi selv befinner oss på tidsaksen. Jeg tok utgangspunkt i eldre fotografier av ukjente i disse arbeidene, etterhvert har jeg brukt denne teknikken jeg utviklet i hovedfaget i andre arbeider. Her er jeg også er opptatt av hvordan vår oppfattelse av omgivelsene farges av vår egen forståelse av virkeligheten og det vi får vite gjennom det vestlige mediebildet. Her tok jeg blant annet utgangspunkt i fotografier fra en reise i Iran. Jeg arbeider nå med en serie fotografier fra Uganda, Jeg har også laget noen utsmykninger i dette utrykket. Det hender at jeg går lei av arbeidet med tekstil, eller at teknikken ikke helt har passet til det jeg vil formidle, da arbeider med andre teknikker som for eksempel maleri og video.

Hvorfor ble du boende i Bergen?

I studietiden så jeg for meg at jeg skulle reise å bo andre steder. Jeg reiste mye før jeg begynte på KHiB, og så på utdannelsen som en slags midlertidig pause i reisingen. Jeg fikk barn midt i studietiden, dette gjorde at nærhet til min manns og min familie ble viktigere. Jeg har flyttet til Askøy, en av Bergens nabokommuner. Bergen sentrum er 15 min. unna og jeg leier verksted i Strusshamn og har alt annet jeg trenger like i nærheten.

Hva er det beste med miljøet og byen?

Min opplevelse er at kunstmiljøet er raust og inkluderende. For dem som klarer å være aktiv i forhold til åpninger osv. så er nok miljøet lite nok til at en har oversikt over kollegaer og det som rører seg på kunstscenen i Bergen. For min del har Bergen massevis av aktuelle utstillinger og jeg rekker aldri over alt jeg har lyst til å få med meg.

Hva savner du i det bergenske kunstmiljøet?

Etter at Kunstgarasjen kom savner jeg ingenting… den er et flott tilskudd til kunstmiljøet.

Hva jobber du med for øyeblikket?

Jeg har akkurat montert en utsmykning i Lier og synes det er fint å ha litt ferie før jeg skal fortsette med en serie arbeider med motiver fra Uganda. I slutten av måneden skal Ingrid Aarset, Anne Knutsen, Kari Merete Paulsen og jeg lage utstilling i noen gamle naust på Hanvik, her kommer jeg trolig til å vise noen av Uganda-arbeidene.

Hvilke ambisjoner og planer har du for fremtiden?

Akkurat nå er jeg fornøyd der jeg er, så ambisjonene og planene er å få lov til å fortsette på samme måte. I fremtiden, når barna blir eldre, ser jeg for meg at jeg vil få enda mer tid til å holde på i verkstedet mitt.

Til slutt: hvilken kollega av deg fortjener mer oppmerksomhet?

Kari Merete Paulsen er utrolig dyktig på Jacquardvev. Hun lager flotte arbeider som absolutt fortjener mer oppmerksomhet!